Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 93/2019 - 225527-2019 ( Ref: 213367-2019)
Publicatiedatum:15/05/2019
Uiterste datum:06/06/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Knokke-Heist BE 0207.691.252

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
73300000, 79311000
Beschrijving:
Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling.
Uitvoeren van studies.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Knokke-Heist BE 0207.691.252 A. Verweeplein 1 Knokke-Heist 8300 Mevrouw Patricia De Baene Telefoon: +32 50630151 _hidden_@knokke-heist.be Fax: +32 50630159 www.knokke-heist.be AGSO/Waterbedrijf Knokke-Heist BE 0892.000.419 't Walletje 104, bus 101 Knokke-Heist 8300 Telefoon: +32 50518588 _hidden_@agsoknokke-heist.be Fax: +32 50519580 www.agsoknokke-heist.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studieopdracht: Natiënlaan

2019/1332/CON/PDB

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 089-213367

Bestek - I.10 Gunningscriteria

1) Ereloon.

De KVIV-korting mag maximaal 0,7 bedragen i.p.v. 0,7 %.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Knokke-Heist BE 0207.691.252 A. Verweeplein 1 Knokke-Heist 8300 Mevrouw Patricia De Baene Telefoon: +32 50630151 _hidden_@knokke-heist.be Fax: +32 50630159 www.knokke-heist.be AGSO/Waterbedrijf Knokke-Heist BE 0892.000.419 't Walletje 104, bus 101 Knokke-Heist 8300 Telefoon: +32 50518588 _hidden_@agsoknokke-heist.be Fax: +32 50519580 www.agsoknokke-heist.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studieopdracht: Natiënlaan

2019/1332/CON/PDB

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 089-213367

Bestek - I.10 Gunningscriteria

1) Ereloon.

De KVIV-korting mag maximaal 0,7 bedragen i.p.v. 0,7 %.