Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 99/2019 - 240057-2019
Publicatiedatum:23/05/2019
Uiterste datum:02/07/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Brandverzekeringen
Aanbestedende overheid:
Gemeente Oldambt

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66515100
Beschrijving:
Brandverzekeringen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Oldambt Postbus 175 Winschoten 9670 AD Raetsheren Tenderdesk Telefoon: +31 725414151 _hidden_@raetsheren.nl http://www.gemeente-oldambt.nl https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/13488761-brandverzekering http://www.aanbestedingskalender.nl/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Brandverzekering

Het sluiten van een brandverzekeringsovereenkomst tussen Aanbestedende dienst en verzekeraar(s) (al dan niet vertegenwoordigd door een gevolmachtigd agent of een assuradeur), eventueel in co-assurantie.

Geraamde totale waarde: 1.00

Oldambt

Brandverzekering ten behoeve van de gemeente Oldambt.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Een doorlopende wederzijdse verlenging van telkens 36 maanden

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie hoofdstuk 7 Aanbestedingsdocument.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-02 Plaatselijke tijd: 12:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-01 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-07-02 Plaatselijke tijd: 12:10

Alkmaar

De kluis wordt gezamenlijk door Aanbestedende dienst en de Raetsheren Tenderdesk geopend. Er mogen geen andere personen hierbij aanwezig zijn.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Nederland (Groningen) Postbus 933 Groningen 9700 AX Telefoon: +31 503166166 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-22


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Oldambt Postbus 175 Winschoten 9670 AD Raetsheren Tenderdesk Telefoon: +31 725414151 _hidden_@raetsheren.nl http://www.gemeente-oldambt.nl https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/13488761-brandverzekering http://www.aanbestedingskalender.nl/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Brandverzekering

Het sluiten van een brandverzekeringsovereenkomst tussen Aanbestedende dienst en verzekeraar(s) (al dan niet vertegenwoordigd door een gevolmachtigd agent of een assuradeur), eventueel in co-assurantie.

Geraamde totale waarde: 1.00

Oldambt

Brandverzekering ten behoeve van de gemeente Oldambt.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Een doorlopende wederzijdse verlenging van telkens 36 maanden

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie hoofdstuk 7 Aanbestedingsdocument.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-02 Plaatselijke tijd: 12:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-01 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-07-02 Plaatselijke tijd: 12:10

Alkmaar

De kluis wordt gezamenlijk door Aanbestedende dienst en de Raetsheren Tenderdesk geopend. Er mogen geen andere personen hierbij aanwezig zijn.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Nederland (Groningen) Postbus 933 Groningen 9700 AX Telefoon: +31 503166166 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-22