Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 99/2019 - 240188-2019
Publicatiedatum:23/05/2019
Uiterste datum:27/06/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services spécialisés de transport routier de passagers
Aanbestedende overheid:
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 0332.582.613_17302

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
60130000
Beschrijving:
Diensten voor speciaal personenvervoer over land.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 0332.582.613_17302 Gospertstraße 1 Eupen 4700 Telefoon: +32 87596366 _hidden_@dgov.be www.ostbelgienlive.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342319 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342319 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MDG-FbAUO.CT%2F31.11-00%2F18.920+4754-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Bereich Schülerbeförderung

MDG-FbAUO.CT/31.11-00/18.920 4754-F02_0

Schülerbeförderung, Rundfahrt 4754.

Geraamde totale waarde: 300000.00

Schülerbeförderung, Rundfahrt 4754.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 300000.00 Aanvang 2019-09-01 Einde 2029-06-30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-27 Plaatselijke tijd: 20:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-27 Plaatselijke tijd: 20:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

2029

Gericht erster Instanz Eupen Rathausplatz 4 Eupen 4700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 0332.582.613_17302 Gospertstraße 1 Eupen 4700 Telefoon: +32 87596366 _hidden_@dgov.be www.ostbelgienlive.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342319 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342319 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MDG-FbAUO.CT%2F31.11-00%2F18.920+4754-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Bereich Schülerbeförderung

MDG-FbAUO.CT/31.11-00/18.920 4754-F02_0

Schülerbeförderung, Rundfahrt 4754.

Geraamde totale waarde: 300000.00

Schülerbeförderung, Rundfahrt 4754.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 300000.00 Aanvang 2019-09-01 Einde 2029-06-30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-27 Plaatselijke tijd: 20:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-27 Plaatselijke tijd: 20:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

2029

Gericht erster Instanz Eupen Rathausplatz 4 Eupen 4700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-21