Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 99/2019 - 241003-2019 ( Ref: 483438-2018)
Publicatiedatum:23/05/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:FR
Onderwerp:
Logiciels et systèmes informatiques divers
Aanbestedende overheid:
Semitan

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48900000, 60130000, 72212900
Beschrijving:
Diverse software en computersystemen.
Diensten voor speciaal personenvervoer over land.
Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Semitan 3 rue Bellier - BP 64605 Nantes Cedex 1 44046 Service Achats-Marchés Telefoon: +33 251817700 _hidden_@semitan.fr http://www.tan.fr http://www.tan-marches.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Covoiturage urbain associé à Libertan

La Semitan souhaite mettre en place une solution de covoiturage urbain pour ses clients abonnés aux formules illimitées et sur mesure.

La présente consultation a pour objet la recherche d'un prestataire capable notamment de fournir une application mobile qui permette aux clients:

- de réaliser des trajets en covoiturage, aussi bien en tant que passager qu'en tant que conducteur,

- d'optimiser leurs trajets en proposant un trajet multimodal combinant le covoiturage et le réseau de transports en commun Tan,

- de réserver leurs trajets en temps réel ou de manière anticipée,

- de régler leurs trajets via la carte de transport Libertan.

Nantes.

Recherche d'un prestataire capable notamment de fournir une application mobile qui permette aux clients:

- de réaliser des trajets en covoiturage, aussi bien en tant que passager qu'en tant que conducteur,

- d'optimiser leurs trajets en proposant un trajet multimodal combinant le covoiturage et le réseau de transports en commun Tan,

- de réserver leurs trajets en temps réel ou de manière anticipée,

- de régler leurs trajets via la carte de transport Libertan.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Technique Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-483438

Co-voiturage urbain associé à Libertan

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-17 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: Klaxit 8 rue Sainte-Foy Paris 75002

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de grande instance de Nantes 19 quai François Mitterrand Nantes Cedex 9 44921 Telefoon: +33 251179500 _hidden_@justice.fr Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Semitan 3 rue Bellier - BP 64605 Nantes Cedex 1 44046 Service Achats-Marchés Telefoon: +33 251817700 _hidden_@semitan.fr http://www.tan.fr http://www.tan-marches.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Covoiturage urbain associé à Libertan

La Semitan souhaite mettre en place une solution de covoiturage urbain pour ses clients abonnés aux formules illimitées et sur mesure.

La présente consultation a pour objet la recherche d'un prestataire capable notamment de fournir une application mobile qui permette aux clients:

- de réaliser des trajets en covoiturage, aussi bien en tant que passager qu'en tant que conducteur,

- d'optimiser leurs trajets en proposant un trajet multimodal combinant le covoiturage et le réseau de transports en commun Tan,

- de réserver leurs trajets en temps réel ou de manière anticipée,

- de régler leurs trajets via la carte de transport Libertan.

Nantes.

Recherche d'un prestataire capable notamment de fournir une application mobile qui permette aux clients:

- de réaliser des trajets en covoiturage, aussi bien en tant que passager qu'en tant que conducteur,

- d'optimiser leurs trajets en proposant un trajet multimodal combinant le covoiturage et le réseau de transports en commun Tan,

- de réserver leurs trajets en temps réel ou de manière anticipée,

- de régler leurs trajets via la carte de transport Libertan.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Technique Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-483438

Co-voiturage urbain associé à Libertan

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-17 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: Klaxit 8 rue Sainte-Foy Paris 75002

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de grande instance de Nantes 19 quai François Mitterrand Nantes Cedex 9 44921 Telefoon: +33 251179500 _hidden_@justice.fr Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-21