Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 99/2019 - 241027-2019 ( Ref: 379384-2018)
Publicatiedatum:23/05/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'essais non destructifs
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71632200
Beschrijving:
Uitvoeren van niet-destructieve proeven.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 An Teugels Telefoon: +32 92634162 _hidden_@fluvius.be www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338741 Productie, vervoer en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

NDO stalen leidingen

Fluvius-EAN19AD001-F06_0

Het uitvoeren van niet-destructief onderzoek (NDO), met name gamma- of radiografisch, visueel, penetrant,... op gelaste stalen leidingen voor distributietoepassingen (heden aardgas en warmte). Dit onderzoek gebeurt naar aanleiding van laswerkzaamheden uitgevoerd op de werf en/of in een atelier door eigen personeel en/of door personeel van de aannemer.

968956.40

Het uitvoeren van niet-destructief onderzoek (NDO), met name gamma- of radiografisch, visueel, penetrant,... op gelaste stalen

Leidingen voor distributietoepassingen (heden aardgas en warmte). Dit onderzoek gebeurt naar aanleiding van laswerkzaamheden uitgevoerd op de werf en/of in een

Atelier door eigen personeel en/of door personeel van de aannemer.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-379384 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Niet-destructief onderzoek stalen leidingen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-01 Aantal inschrijvingen: 2 2 2 Naam en adres van de contractant: Apragaz vzw Vilvoordsesteenweg 156 Brussel 1120 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 968956.40

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-22


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 An Teugels Telefoon: +32 92634162 _hidden_@fluvius.be www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338741 Productie, vervoer en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

NDO stalen leidingen

Fluvius-EAN19AD001-F06_0

Het uitvoeren van niet-destructief onderzoek (NDO), met name gamma- of radiografisch, visueel, penetrant,... op gelaste stalen leidingen voor distributietoepassingen (heden aardgas en warmte). Dit onderzoek gebeurt naar aanleiding van laswerkzaamheden uitgevoerd op de werf en/of in een atelier door eigen personeel en/of door personeel van de aannemer.

968956.40

Het uitvoeren van niet-destructief onderzoek (NDO), met name gamma- of radiografisch, visueel, penetrant,... op gelaste stalen

Leidingen voor distributietoepassingen (heden aardgas en warmte). Dit onderzoek gebeurt naar aanleiding van laswerkzaamheden uitgevoerd op de werf en/of in een

Atelier door eigen personeel en/of door personeel van de aannemer.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-379384 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Niet-destructief onderzoek stalen leidingen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-01 Aantal inschrijvingen: 2 2 2 Naam en adres van de contractant: Apragaz vzw Vilvoordsesteenweg 156 Brussel 1120 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 968956.40

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-22