Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 99/2019 - 241169-2019 ( Ref: 263026-2018)
Publicatiedatum:23/05/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Pool des Sciers (F. Graf & J. Menoud — Beric SA)

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pool des Sciers (F. Graf & J. Menoud - Beric SA) PA F. Graf & J. Menoud, 4 boulevard des Promenades Carouge 1227 _hidden_@bluewin.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Construction d'immeubles de logements H avec parking souterrain Les Sciers

Construction d'immeubles de logements H avec parking souterrain.

Les Sciers.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 911923.25

Construction d'immeubles de logements H avec parking souterrain.

Les Sciers.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 50 % Kostencriterium Naam: Organisation Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Références Weging: 20 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-263026 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-04-04 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: EgoKiefer AG Route du Pré-du-Bruit 1 / ZI A11 Villeneuve 1844 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 911923.25

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 21.5.2019, doc. 1078147.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pool des Sciers (F. Graf & J. Menoud - Beric SA) PA F. Graf & J. Menoud, 4 boulevard des Promenades Carouge 1227 _hidden_@bluewin.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Construction d'immeubles de logements H avec parking souterrain Les Sciers

Construction d'immeubles de logements H avec parking souterrain.

Les Sciers.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 911923.25

Construction d'immeubles de logements H avec parking souterrain.

Les Sciers.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 50 % Kostencriterium Naam: Organisation Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Références Weging: 20 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-263026 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-04-04 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: EgoKiefer AG Route du Pré-du-Bruit 1 / ZI A11 Villeneuve 1844 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 911923.25

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 21.5.2019, doc. 1078147.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-21