Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 113/2019 - 278663-2019
Publicatiedatum:14/06/2019
Uiterste datum:15/07/2019
 
Type:Services concession
Land:FR
Onderwerp:
Mobilier urbain
Aanbestedende overheid:
Mairie d'Onnaing 21590447500013

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34928400
Beschrijving:
Stadsmeubilair.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mairie d'Onnaing 21590447500013 270 rue Jean Jaurès Onnaing 59264 Telefoon: +33 327203419 _hidden_@onnaing.fr https://www.e-marchespublics.com https://www.e-marchespublics.com https://www.e-marchespublics.com https://www.e-marchespublics.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture installation maintenance exploitation commerciale de mobiliers urbains sur le domaine public de la ville d'Onnaing

20190100

Le contrat de concession porte sur la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de 14 mobiliers urbains d'information municipale et publicitaire et de 2 panneaux lumineux minimum.

Onnaing.

Le contrat de concession porte sur la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de 14 mobiliers urbains d'information municipale et publicitaire et de 2 panneaux lumineux minimum.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 144

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-15 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffrey Saint-Hilaire Lille 59014 Telefoon: +33 3595423 _hidden_@juradm.fr Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (Cciral) 1 rue du Préfet Érignac Nancy 54038 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mairie d'Onnaing 21590447500013 270 rue Jean Jaurès Onnaing 59264 Telefoon: +33 327203419 _hidden_@onnaing.fr https://www.e-marchespublics.com https://www.e-marchespublics.com https://www.e-marchespublics.com https://www.e-marchespublics.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture installation maintenance exploitation commerciale de mobiliers urbains sur le domaine public de la ville d'Onnaing

20190100

Le contrat de concession porte sur la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de 14 mobiliers urbains d'information municipale et publicitaire et de 2 panneaux lumineux minimum.

Onnaing.

Le contrat de concession porte sur la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de 14 mobiliers urbains d'information municipale et publicitaire et de 2 panneaux lumineux minimum.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 144

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-15 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffrey Saint-Hilaire Lille 59014 Telefoon: +33 3595423 _hidden_@juradm.fr Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (Cciral) 1 rue du Préfet Érignac Nancy 54038 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-12