Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 114/2019 - 280563-2019 ( Ref: 115332-2019)
Publicatiedatum:17/06/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Printers en plotters
Aanbestedende overheid:
Stichting Catent 592162094

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
30232100
Beschrijving:
Printers en plotters.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stichting Catent 592162094 Rechterland 1 Zwolle 8024 AH Ramon Nieuwenhuizen Telefoon: +31 546455655 _hidden_@inkada.nl http://www.catent.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Multifunctionals

2019/0311RN

Het leveren en onderhouden van multifunctionals o.b.v. lease aan de scholen van Stichting Catent.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 412000.0

Zwolle e.o.

Zie aanbestedingsdocumenten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Open vragen Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115332 Opdracht nr.: 1

Multifunctionals

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-04 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Konica Minolta Business Solutions Nederland bv 30074358 Hoogoorddreef 9 Amsterdam 1101 BA Telefoon: +31 206584100 _hidden_@konicaminolta.nl http://www.konicaminolta.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 412000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Overijssel Zwolle _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stichting Catent 592162094 Rechterland 1 Zwolle 8024 AH Ramon Nieuwenhuizen Telefoon: +31 546455655 _hidden_@inkada.nl http://www.catent.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Multifunctionals

2019/0311RN

Het leveren en onderhouden van multifunctionals o.b.v. lease aan de scholen van Stichting Catent.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 412000.0

Zwolle e.o.

Zie aanbestedingsdocumenten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Open vragen Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115332 Opdracht nr.: 1

Multifunctionals

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-04 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Konica Minolta Business Solutions Nederland bv 30074358 Hoogoorddreef 9 Amsterdam 1101 BA Telefoon: +31 206584100 _hidden_@konicaminolta.nl http://www.konicaminolta.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 412000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Overijssel Zwolle _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14