Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 114/2019 - 280600-2019
Publicatiedatum:17/06/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Aanbestedende overheid:
Zorginstituut Nederland 34340664

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79620000
Beschrijving:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Zorginstituut Nederland 34340664 Willem Dudokhof 1 Diemen 1112 ZA _hidden_@zinl.nl http://www.zorginstituutnederland.nl https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/84166

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Inhuur senior medewerker financiële administratie

2019030886

Senior medewerker financiële administratie.

Diemen

Senior medewerker financiële administratie.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 70 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

Inhuur senior medewerker financiële administratie

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Amsterdam Amsterdam Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Zorginstituut Nederland 34340664 Willem Dudokhof 1 Diemen 1112 ZA _hidden_@zinl.nl http://www.zorginstituutnederland.nl https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/84166

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Inhuur senior medewerker financiële administratie

2019030886

Senior medewerker financiële administratie.

Diemen

Senior medewerker financiële administratie.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 70 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

Inhuur senior medewerker financiële administratie

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Amsterdam Amsterdam Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14