Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 114/2019 - 280736-2019 ( Ref: 265592-2019)
Publicatiedatum:17/06/2019
Uiterste datum:06/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Softwarevoorzieningen
Aanbestedende overheid:
Het Waterschapshuis 31682635

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48700000
Beschrijving:
Softwarevoorzieningen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Het Waterschapshuis 31682635 Stationsplein 89 Amersfoort 3818 LE Kees Zandstra Telefoon: +31 334603100 _hidden_@hetwaterschapshuis.nl http://www.hetwaterschapshuis.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vangstregistratie V3

De huidige overeenkomst voor Vangstregistratie V2 loopt op 30.9.2019 af. Het Waterschapshuis is voornemens om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor Vangstregistratie V3 om de continuïteit van de dienstverlening m.b.t. registratie van (o.a.) muskusrattenvangst te kunnen waarborgen.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265592 II.1.2) CPV-code hoofdcategorie II.1.4) Korte beschrijving

De huidige overeenkomst voor SAT-DATA 2.0 loopt op 31.12.2019 af. Het Waterschapshuis is voornemens om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor SAT-DATA 3.0 om de continuïteit van de dienstverlening m.b.t. registratie van waterverdamping te kunnen waarborgen.

De huidige overeenkomst voor Vangstregistratie V2 loopt op 30.9.2019 af. Het Waterschapshuis is voornemens om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor Vangstregistratie V3 om de continuïteit van de dienstverlening m.b.t. registratie van (o.a.) muskusrattenvangst te kunnen waarborgen.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Opdracht betreft (doorontwikkeling van) een informatieservice voor de inwinning, registratie en uitwisseling van nauwkeurige verdampings-gegevens voor het waterbeheer. Voor de totstandkoming van SATADATA 3.0, worden de volgende onderdelen onderscheiden: data-productie, dataopslag & ontsluiting en data-gebruik.

Opdracht betreft (doorontwikkeling van) een informatieservice voor de inwinning, registratie en uitwisseling van nauwkeurige vangstgegevens van o.a. muskusratten.

Titel

Nederland-Amersfoort: Softwarevoorzieningen

Nederland-Amersfoort: Oppervlakteonderzoek

Kenmerken aangepastTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Het Waterschapshuis 31682635 Stationsplein 89 Amersfoort 3818 LE Kees Zandstra Telefoon: +31 334603100 _hidden_@hetwaterschapshuis.nl http://www.hetwaterschapshuis.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vangstregistratie V3

De huidige overeenkomst voor Vangstregistratie V2 loopt op 30.9.2019 af. Het Waterschapshuis is voornemens om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor Vangstregistratie V3 om de continuïteit van de dienstverlening m.b.t. registratie van (o.a.) muskusrattenvangst te kunnen waarborgen.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265592 II.1.2) CPV-code hoofdcategorie II.1.4) Korte beschrijving

De huidige overeenkomst voor SAT-DATA 2.0 loopt op 31.12.2019 af. Het Waterschapshuis is voornemens om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor SAT-DATA 3.0 om de continuïteit van de dienstverlening m.b.t. registratie van waterverdamping te kunnen waarborgen.

De huidige overeenkomst voor Vangstregistratie V2 loopt op 30.9.2019 af. Het Waterschapshuis is voornemens om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor Vangstregistratie V3 om de continuïteit van de dienstverlening m.b.t. registratie van (o.a.) muskusrattenvangst te kunnen waarborgen.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Opdracht betreft (doorontwikkeling van) een informatieservice voor de inwinning, registratie en uitwisseling van nauwkeurige verdampings-gegevens voor het waterbeheer. Voor de totstandkoming van SATADATA 3.0, worden de volgende onderdelen onderscheiden: data-productie, dataopslag & ontsluiting en data-gebruik.

Opdracht betreft (doorontwikkeling van) een informatieservice voor de inwinning, registratie en uitwisseling van nauwkeurige vangstgegevens van o.a. muskusratten.

Titel

Nederland-Amersfoort: Softwarevoorzieningen

Nederland-Amersfoort: Oppervlakteonderzoek

Kenmerken aangepast