Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 114/2019 - 280765-2019 ( Ref: 224892-2019)
Publicatiedatum:17/06/2019
Uiterste datum:20/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de publicité et de marketing
Aanbestedende overheid:
Police Fédérale Service Procurement 0869.909.460_54

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79340000
Beschrijving:
Reclame- en marketingdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Police Fédérale Service Procurement 0869.909.460_54 Avenue de la Couronne 145A Bruxelles 1050 Inge Gielen _hidden_@police.belgium.eu Fax: +32 26426604 http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

La création, la production et la planification (plan médias) de campagnes et de matériel de promotion de recrutement de candidats adaptés aux besoins spécifiques de la police et s’inscrivant dans le Corporate et l’Employer branding de l’organisation rédigé sur base de la loi du 17.6.2016 (secteurs classiques)

POL-Procurement 2019 R3 078-F02_0

La création, la production et la planification (plan médias) de campagnes et de matériel de promotion de recrutement de candidats adaptés aux besoins spécifiques de la police et s’inscrivant dans le Corporate et l’Employer branding de l’organisation rédigé sur base de la loi du 17.6.2016 (secteurs classiques).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224892

LE PV d'information est disponible sur https://enot.publicprocurement.be/Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Police Fédérale Service Procurement 0869.909.460_54 Avenue de la Couronne 145A Bruxelles 1050 Inge Gielen _hidden_@police.belgium.eu Fax: +32 26426604 http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

La création, la production et la planification (plan médias) de campagnes et de matériel de promotion de recrutement de candidats adaptés aux besoins spécifiques de la police et s’inscrivant dans le Corporate et l’Employer branding de l’organisation rédigé sur base de la loi du 17.6.2016 (secteurs classiques)

POL-Procurement 2019 R3 078-F02_0

La création, la production et la planification (plan médias) de campagnes et de matériel de promotion de recrutement de candidats adaptés aux besoins spécifiques de la police et s’inscrivant dans le Corporate et l’Employer branding de l’organisation rédigé sur base de la loi du 17.6.2016 (secteurs classiques).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224892

LE PV d'information est disponible sur https://enot.publicprocurement.be/


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Federale Politie Dienst Procurement 0869.909.460_54 Kroonlaan 145A Brussel 1050 Inge Gielen _hidden_@police.belgium.eu Fax: +32 26426604 http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

De creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate

POL-Procurement 2019 R3 078-F02_0

De creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate en Employer branding van de organisatie, opgesteld op basis van de Wet van 17-6-2016 (inzake klassieke sectoren)

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224892

De PV van informatiervergadering is beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be/