Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 119/2019 - 292416-2019 ( Ref: 247322-2019)
Publicatiedatum:24/06/2019
Uiterste datum:12/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de conseil en affaires et en gestion
Aanbestedende overheid:
Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79410000
Beschrijving:
Advies inzake bedrijfsvoering en management.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88, bus 60 Brussel 1000 Team plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342728

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2019/HFB/OP/50452 - Raamovereenkomst consultancy in organisatieontwikkeling.

HFB-2019/HFB/OP/50452-F02_1

Raamovereenkomst consultancy in organisatieontwikkeling.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-21 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-247322

Er is een nieuw document opgeladen; nl. 50452_REC2_organisatieontwikkeling_infovergaderingTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88, bus 60 Brussel 1000 Team plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342728

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2019/HFB/OP/50452 - Raamovereenkomst consultancy in organisatieontwikkeling.

HFB-2019/HFB/OP/50452-F02_1

Raamovereenkomst consultancy in organisatieontwikkeling.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-21 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-247322

Er is een nieuw document opgeladen; nl. 50452_REC2_organisatieontwikkeling_infovergadering