Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 332994-2019
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:20/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance
Aanbestedende overheid:
Stad Blankenberge 0206.684.927

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Blankenberge 0206.684.927 J.F. Kennedyplein 1 Blankenberge 8370 Telefoon: +32 50636400 _hidden_@blankenberge.be Fax: +32 50636404 www.blankenberge.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/391/BM/2019 Kantoor Bouche & Aon Belgium bvba Posthofbrug 6-8 Berchem (Antwerpen) 2600 Mevrouw Nicole Van Meyvis Telefoon: +32 27697407 _hidden_@aon.be www.aon.com https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - portefeuille verzekeringscontracten lokale overheid Blankenberge

VR2019

Deze overheidsopdracht is een opdracht voor diensten en wordt afgesloten voor de lokale overheid Blankenberge bestaande uit Stad en OCMW Blankenberge. Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto.

Mevrouw Nathalie Samson treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6 o van de wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016.

Personenverzekeringen

Perceel nr.: 1

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

Verzekering materiële schade

Perceel nr.: 2

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

Verzekeringen aansprakelijkheid

Perceel nr.: 3

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

Verzekeringen auto

Perceel nr.: 4

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-20 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Blankenberge 0206.684.927 J.F. Kennedyplein 1 Blankenberge 8370 Telefoon: +32 50636400 _hidden_@blankenberge.be Fax: +32 50636404 www.blankenberge.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/391/BM/2019 Kantoor Bouche & Aon Belgium bvba Posthofbrug 6-8 Berchem (Antwerpen) 2600 Mevrouw Nicole Van Meyvis Telefoon: +32 27697407 _hidden_@aon.be www.aon.com https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - portefeuille verzekeringscontracten lokale overheid Blankenberge

VR2019

Deze overheidsopdracht is een opdracht voor diensten en wordt afgesloten voor de lokale overheid Blankenberge bestaande uit Stad en OCMW Blankenberge. Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto.

Mevrouw Nathalie Samson treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6 o van de wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016.

Personenverzekeringen

Perceel nr.: 1

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

Verzekering materiële schade

Perceel nr.: 2

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

Verzekeringen aansprakelijkheid

Perceel nr.: 3

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

Verzekeringen auto

Perceel nr.: 4

Lokale overheid Blankenberge.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-20 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15