Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333162-2019 ( Ref: 324500-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services liés aux déchets et aux ordures
Aanbestedende overheid:
EcoWerf 0862492920

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90500000
Beschrijving:
Diensten op het gebied van vuilnis en afval.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

EcoWerf 0862492920 Aarschotsesteenweg 210 Leuven 3012 Mevrouw Marielle Hallez Telefoon: +32 16284348 _hidden_@ecowerf.be www.ecowerf.be Intercommunale Afvalverwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Transporteren en verwerken van sloophout

OO 2019-AL-01

Zie II.2.4

EcoWerf-site - Transportsite, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven

EcoWerf wenst het door haar ingezameld sloophout te laten transporteren en verwerken door een externe partij voor een periode van 1 jaar, 3 maal herhaalbaarvoor een periode van 1 jaar.

Het gaat om een vermoedelijke hoeveelheid van 8 000 ton/jaar.

Er zijn drie mogelijke transportoplossingen.

Voor verdere details zie hoofdstuk Technische bepalingen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Logistiek - methode van transport Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Recipiënt - werkwijze EcoWerf Weging: 5 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324500 Opdracht nr.: OO 2019-AL-01

Transporteren en verwerken van sloophout - wegtransport met oplegger

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349111 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

EcoWerf 0862492920 Aarschotsesteenweg 210 Leuven 3012 Mevrouw Marielle Hallez Telefoon: +32 16284348 _hidden_@ecowerf.be www.ecowerf.be Intercommunale Afvalverwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Transporteren en verwerken van sloophout

OO 2019-AL-01

Zie II.2.4

EcoWerf-site - Transportsite, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven

EcoWerf wenst het door haar ingezameld sloophout te laten transporteren en verwerken door een externe partij voor een periode van 1 jaar, 3 maal herhaalbaarvoor een periode van 1 jaar.

Het gaat om een vermoedelijke hoeveelheid van 8 000 ton/jaar.

Er zijn drie mogelijke transportoplossingen.

Voor verdere details zie hoofdstuk Technische bepalingen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Logistiek - methode van transport Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Recipiënt - werkwijze EcoWerf Weging: 5 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324500 Opdracht nr.: OO 2019-AL-01

Transporteren en verwerken van sloophout - wegtransport met oplegger

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349111 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12