Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333163-2019 ( Ref: 055531-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'entretien d'ascenseurs
Aanbestedende overheid:
Dijledal CVBA SO

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50750000
Beschrijving:
Liftonderhoud.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Dijledal CVBA SO Vaartkom 1B Leuven 3000 De heer Walter Merens Telefoon: +32 16252415 _hidden_@dijledal.be Fax: +32 16350371 www.dijledal.be Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Technisch beheerscontract voor liften

OP-WM-2018/13

De opdracht betreft het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken (incl. schoonmaak) en ontstoringen aan liften, verspreid over verschillende gebouwen behorende tot het patrimonium van Dijledal cvba so. Deze opdracht omvat de volgende diensten:

1. Het afsluiten van een beperkt omnium onderhoudscontract voor het uitvoeren van technische onderhouds- en herstellingswerken en ontstoringen aan liftinstallaties behorend tot het patrimonium van Dijledal cvba so.

2. Verhelpen opmerkingen op de halfjaarlijkse keuringsverslagen.

3. Het uitvoeren van een jaarlijkse, grondige schoonmaak.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122939.27

Liften met technologie van Kone

Perceel nr.: 1

Diverse sites in Leuven en omstreken

Zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 40 Prijs Weging: 60

Liften met technologie van diverse fabrikanten

Perceel nr.: 2

Diverse sites in Leuven en omstreken

Zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 40 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-055531 Opdracht nr.: OP-WM-2018/13 Perceel nr.: 1

Liften met technologie van Kone

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-05 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Kone Belgium nv Bretagnestraat 24 Sint-Lambrechts-Woluwe 1200 Telefoon: +32 27309211 _hidden_@kone.com Fax: +32 27309316 www.kone.com Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79539.27 Opdracht nr.: OP-WM-2018/13 Perceel nr.: 2

Liften met technologie van diverse fabrikanten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-05 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: De Lift bvba Begoniastraat 25 Eke 9810 Telefoon: +32 93296057 _hidden_@delift.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43400.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven Smoldersplein Leuven 3000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Dijledal CVBA SO Vaartkom 1B Leuven 3000 De heer Walter Merens Telefoon: +32 16252415 _hidden_@dijledal.be Fax: +32 16350371 www.dijledal.be Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Technisch beheerscontract voor liften

OP-WM-2018/13

De opdracht betreft het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken (incl. schoonmaak) en ontstoringen aan liften, verspreid over verschillende gebouwen behorende tot het patrimonium van Dijledal cvba so. Deze opdracht omvat de volgende diensten:

1. Het afsluiten van een beperkt omnium onderhoudscontract voor het uitvoeren van technische onderhouds- en herstellingswerken en ontstoringen aan liftinstallaties behorend tot het patrimonium van Dijledal cvba so.

2. Verhelpen opmerkingen op de halfjaarlijkse keuringsverslagen.

3. Het uitvoeren van een jaarlijkse, grondige schoonmaak.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122939.27

Liften met technologie van Kone

Perceel nr.: 1

Diverse sites in Leuven en omstreken

Zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 40 Prijs Weging: 60

Liften met technologie van diverse fabrikanten

Perceel nr.: 2

Diverse sites in Leuven en omstreken

Zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 40 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-055531 Opdracht nr.: OP-WM-2018/13 Perceel nr.: 1

Liften met technologie van Kone

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-05 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Kone Belgium nv Bretagnestraat 24 Sint-Lambrechts-Woluwe 1200 Telefoon: +32 27309211 _hidden_@kone.com Fax: +32 27309316 www.kone.com Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79539.27 Opdracht nr.: OP-WM-2018/13 Perceel nr.: 2

Liften met technologie van diverse fabrikanten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-05 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: De Lift bvba Begoniastraat 25 Eke 9810 Telefoon: +32 93296057 _hidden_@delift.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43400.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven Smoldersplein Leuven 3000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12