Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333230-2019 ( Ref: 136834-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
Aanbestedende overheid:
Stad Bilzen BE 207 475 377

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90600000, 90919300
Beschrijving:
Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving.
Schoonmaken van scholen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Bilzen BE 207 475 377 Deken Paquayplein 1 Bilzen 3740 Mevrouw Tonnie Nijssen Telefoon: +32 89519260 _hidden_@bilzen.be Fax: +32 89501100 www.bilzen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud van schoolgebouwen en de stedelijke kunstacademie De Wandeling

125/19

Zie II.1.1

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 513304.40

Poetsen van schoolgebouwen

Perceel nr.: 1

Schoolgebouwen en stedelijk academie De Wandeling

De opdracht omvat het onderhoud van 4 schoolgebouwen:

1. stedelijke basisschool Moppies, St. Catharinastraat te 3740 Mopertingen

2. stedelijke basisschool Het Lievehesebeestje, Noppenstraat 1a te 3740 Hees

3. stedelijke basisschool De Halte, Eindstraat 3 te 3740 Martenslinde

4. stedelijke basisschool De Notelaar, Hoelbeekstraat 57 te 3740 Hoelbeek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Volledigheid van het aanbod en prijsdetaillering Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Leveren van productfiches/SDS fiches Weging: 20 Prijs Weging: 40

Poetsen van de Stedelijke academie De Wandeling

Perceel nr.: 2

Schoolgebouwen en stedelijk academie De Wandeling

De opdracht omvat het poetsen van de stedelijke academie De Wandeling, Hospitaalstraat 15 A te 3740 Bilzen

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Volledigheid van het aanbod en prijsdetaillering Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Leveren van productfiches/SDS fiches Weging: 20 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136834 Opdracht nr.: 125/19 Perceel nr.: 1

Poetsen van schoolgebouwen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-12 Aantal inschrijvingen: 6 0 0 6 Naam en adres van de contractant: Laurenty NV Duffelsesteenweg 14 Kontich 2550 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 87368.75 Opdracht nr.: 125/19 Perceel nr.: 2

Poetsen van de Stedelijke academie De Wandeling

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-12 Aantal inschrijvingen: 6 0 0 6 Naam en adres van de contractant: Laurenty NV Duffelsesteenweg 14 Kontich 2550 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40957.35

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl. Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Bilzen BE 207 475 377 Deken Paquayplein 1 Bilzen 3740 Mevrouw Tonnie Nijssen Telefoon: +32 89519260 _hidden_@bilzen.be Fax: +32 89501100 www.bilzen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud van schoolgebouwen en de stedelijke kunstacademie De Wandeling

125/19

Zie II.1.1

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 513304.40

Poetsen van schoolgebouwen

Perceel nr.: 1

Schoolgebouwen en stedelijk academie De Wandeling

De opdracht omvat het onderhoud van 4 schoolgebouwen:

1. stedelijke basisschool Moppies, St. Catharinastraat te 3740 Mopertingen

2. stedelijke basisschool Het Lievehesebeestje, Noppenstraat 1a te 3740 Hees

3. stedelijke basisschool De Halte, Eindstraat 3 te 3740 Martenslinde

4. stedelijke basisschool De Notelaar, Hoelbeekstraat 57 te 3740 Hoelbeek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Volledigheid van het aanbod en prijsdetaillering Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Leveren van productfiches/SDS fiches Weging: 20 Prijs Weging: 40

Poetsen van de Stedelijke academie De Wandeling

Perceel nr.: 2

Schoolgebouwen en stedelijk academie De Wandeling

De opdracht omvat het poetsen van de stedelijke academie De Wandeling, Hospitaalstraat 15 A te 3740 Bilzen

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Volledigheid van het aanbod en prijsdetaillering Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Leveren van productfiches/SDS fiches Weging: 20 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136834 Opdracht nr.: 125/19 Perceel nr.: 1

Poetsen van schoolgebouwen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-12 Aantal inschrijvingen: 6 0 0 6 Naam en adres van de contractant: Laurenty NV Duffelsesteenweg 14 Kontich 2550 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 87368.75 Opdracht nr.: 125/19 Perceel nr.: 2

Poetsen van de Stedelijke academie De Wandeling

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-12 Aantal inschrijvingen: 6 0 0 6 Naam en adres van de contractant: Laurenty NV Duffelsesteenweg 14 Kontich 2550 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40957.35

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl. Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-13