Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333356-2019 ( Ref: 181721-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Élimination et traitement des ordures
Aanbestedende overheid:
Limburg.net 0214.533.712_504607

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90500000, 90510000
Beschrijving:
Diensten op het gebied van vuilnis en afval.
Afvalverzameling en –verwerking.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Limburg.net 0214.533.712_504607 Gouverneur Verwilghensingel 32 Hasselt 3500 Michel Duijsters Telefoon: +32 11288989 _hidden_@limburg.net http://www.limburg.net https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347511

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

De kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas afkomstig van huishoudelijk gebruik.

Limburg.net-AK05e_2019_inzameling holglas-F03_0

De opdracht betreft de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas afkomstig van huishoudelijk gebruik in de gemeenten van Limburg.net. Deze dienstverlening kadert binnen de terugnameplicht van Fost Plus conform het Samenwerkingsakkoord.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1469847.00

Glasbollen ophaalzone 1

Perceel nr.: 1

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Glasbollen ophaalzone 2

Perceel nr.: 2

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 2

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Glasbollen ophaalzone 3

Perceel nr.: 3

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 3

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 60 Prijs Weging: 60

Glasbollen ophaalzone 4

Perceel nr.: 4

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 4

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 1

Perceel nr.: 5

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 2

Perceel nr.: 6

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 2

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 3

Perceel nr.: 7

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 3

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 4

Perceel nr.: 8

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 4

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181721 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 1

Glasbollen ophaalzone 1

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 334378.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 2

Glasbollen ophaalzone 2

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 326490.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 3

Glasbollen ophaalzone 3

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 265546.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 4

Glasbollen ophaalzone 4

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341057.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 5

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 1

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: SUEZ R&R BE North Beerse 2340 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83170.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 6

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 2

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Container Service Gielen Genk 3600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57926.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 7

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 3

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Container Service Gielen Genk 3600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 90433.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 8

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 4

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Container Service Gielen Genk 3600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60843.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State of rechtbank van eerste aanleg Wetenschapsstraat 60 Brussel 1000 Telefoon: +32 5555555 Fax: +32 4444444 Limburg.net Gouverneur Verwilghensingel 32 Hasselt 3500 _hidden_@limburg.net www.limburg.net Limburg.net Gouverneur Verwilghensingel 32 Hasselt 3500 _hidden_@limburg.net www.limburg.net Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Limburg.net 0214.533.712_504607 Gouverneur Verwilghensingel 32 Hasselt 3500 Michel Duijsters Telefoon: +32 11288989 _hidden_@limburg.net http://www.limburg.net https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347511

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

De kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas afkomstig van huishoudelijk gebruik.

Limburg.net-AK05e_2019_inzameling holglas-F03_0

De opdracht betreft de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas afkomstig van huishoudelijk gebruik in de gemeenten van Limburg.net. Deze dienstverlening kadert binnen de terugnameplicht van Fost Plus conform het Samenwerkingsakkoord.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1469847.00

Glasbollen ophaalzone 1

Perceel nr.: 1

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Glasbollen ophaalzone 2

Perceel nr.: 2

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 2

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Glasbollen ophaalzone 3

Perceel nr.: 3

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 3

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 60 Prijs Weging: 60

Glasbollen ophaalzone 4

Perceel nr.: 4

De inzameling van glas d.m.v. glasbollen (boven- en ondergronds) in ophaalzone 4

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 1

Perceel nr.: 5

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 2

Perceel nr.: 6

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 2

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 3

Perceel nr.: 7

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 3

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

Afzetcontainers ophaalzone 4

Perceel nr.: 8

De inzameling van glas d.m.v. afzetcontainers op de recyclageparken in ophaalzone 4

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit middelen en diensten Weging: 40 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181721 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 1

Glasbollen ophaalzone 1

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 334378.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 2

Glasbollen ophaalzone 2

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 326490.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 3

Glasbollen ophaalzone 3

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 265546.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 4

Glasbollen ophaalzone 4

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Transport Van Swartenbrouck Lummen 3560 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341057.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 5

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 1

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: SUEZ R&R BE North Beerse 2340 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83170.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 6

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 2

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Container Service Gielen Genk 3600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57926.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 7

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 3

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Container Service Gielen Genk 3600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 90433.00 Opdracht nr.: AK05e_2019_inzameling holglas Perceel nr.: 8

Inzameling glas dmv afzetcontainers RP ophaalzone 4

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-14 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Container Service Gielen Genk 3600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60843.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State of rechtbank van eerste aanleg Wetenschapsstraat 60 Brussel 1000 Telefoon: +32 5555555 Fax: +32 4444444 Limburg.net Gouverneur Verwilghensingel 32 Hasselt 3500 _hidden_@limburg.net www.limburg.net Limburg.net Gouverneur Verwilghensingel 32 Hasselt 3500 _hidden_@limburg.net www.limburg.net Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15