Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333555-2019 ( Ref: 298447-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:01/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services financiers et d'assurance
Aanbestedende overheid:
Stad Mechelen

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66000000
Beschrijving:
Financiële en verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Mechelen Grote Markt 21 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15280000 _hidden_@mechelen.be Fax: +32 15297510 www.mechelen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep Mechelen

2019-OO-FIN-514

Zie II.1.1

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-298447

Bijkomend document loonmassa tabel werd toegevoegd op 12.7.2019. Opdrachtdocumenten zijn te vinden https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1472/01/2019Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Mechelen Grote Markt 21 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15280000 _hidden_@mechelen.be Fax: +32 15297510 www.mechelen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep Mechelen

2019-OO-FIN-514

Zie II.1.1

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-298447

Bijkomend document loonmassa tabel werd toegevoegd op 12.7.2019. Opdrachtdocumenten zijn te vinden https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1472/01/2019