Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333594-2019 ( Ref: 300780-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:30/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de gestion de parc de véhicules
Aanbestedende overheid:
Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unió mellett EKRSZ_93387356

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50111100
Beschrijving:
Beheer van wagenpark.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unió mellett EKRSZ_93387356 Rue de Treves utca 92-98. Brüsszel 1040 Bundik Zoltán Telefoon: +32 22341270 _hidden_@mfa.gov.hu Fax: +32 22341270 https://eu-brusszel.mfa.gov.hu/ https://eu-brusszel.mfa.gov.hu/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Tartós bérlet és flottaüzemeltetés 2019

EKR000814672019

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása a hivatali szállítások ellátásához szükséges szolgálati gépjárművek tartós bérleti-flotta üzemeltetési feladataihoz.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 123-300780 II.2.4 A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzési eljárás tárgya: a teljes futamidőre (48 hónap) Magyarország Állandó Képviselete az EU Mellett részére összesen 16 db -

a)/1 1 db «Képviseletvezetői személygépjármű 1.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 9. felső kategóriába sorolt személyszállító,

a)/2 2 db «Képviseletvezetői személygépjármű 2.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 8. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

B/1) 3 db «Delegációs feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép

Kategóriába sorolt személyszállító,

B/2) 3 db «Ügyintézői feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

C/1) 3 db, «Delegációs feladatok ellátó kisbusz» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 5. kategóriájába sorolt személyszállító

C/2) 2 db, «Delegációs feladatok ellátó tárgyalóbusz.» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 4. kategóriájába sorolt személyszállító

d) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó haszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 2. kategóriájába sorolt haszon

e) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó kishaszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 1. kategóriájába sorolt haszongépjármű beszerzése tartós bérleti szerződés keretében, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások biztosításával a dokumentáció III. Műszaki leírás fejezetében foglaltaknak megfelelően.

A műszaki leírás a-e) pontjain belül kizárólag csak azonos márka, az a/2), b/1, b/2, c/1) és c/2) alpontjain belül kizárólag csak azonos típusú, valamint azonos hengerűrtartalmú és teljesítményű gépjármű ajánlható meg.

A Flottakezelő a gépjárműveket legkésőbb 1.9 2019.-ig köteles forgalomba helyezett állapotban, diplomatarendszámmal a Megrendelő birtokába adni.

A közbeszerzési eljárás tárgya: a teljes futamidőre (48 hónap) Magyarország Állandó Képviselete az EU Mellett részére összesen 16 db -

a)/1 1 db «Képviseletvezetői személygépjármű 1.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 9. felső kategóriába sorolt személyszállító,

a)/2 2 db «Képviseletvezetői személygépjármű 2.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 8. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

B/1) 3 db «Delegációs feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

B/2) 3 db «Ügyintézői feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

C/1) 3 db, «Delegációs feladatok ellátó kisbusz» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 5. kategóriájába sorolt személyszállító

C/2) 2 db, «Delegációs feladatok ellátó tárgyalóbusz.» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 4. kategóriájába sorolt személyszállító

d) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó haszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 2. kategóriájába sorolt haszon

e) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó kishaszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 1. kategóriájába sorolt haszon gépjármű beszerzése tartós bérleti szerződés keretében, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások biztosításával a dokumentáció III. Műszaki leírás fejezetében foglaltaknak megfelelően.

A műszaki leírás a-e) pontjain belül kizárólag csak azonos márka, az a/2), b/1, b/2, c/1) és c/2) alpontjain belül kizárólag csak azonos típusú, valamint azonos hengerűrtartalmú és teljesítményű gépjármű ajánlható meg.

A Flottakezelő a gépjárműveket legkésőbb 30.11 2019.-ig köteles forgalomba helyezett állapotban, diplomatarendszámmal a Megrendelő birtokába adni.

IV.1.1 Gyorsított nyílt eljárás indoklása

A korábban kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, egy újabb nyílt eljárás lefolytatás „optimális ütemezésével” számolva pedig kockáztatná a beszerzés célját, egyúttal a szolgáltatás folyamatosságát. A gépjárműveket legkésőbb 1.9.2019-ig forgalomba helyezett állapotban diplomatarendszámmal a teljesítés helyén Ajánlatkérő birtokába kell adni. Ezen kivételes és sürgős esetre tekintettel - a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását szem előtt tartva - Ajánlatkérő gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás kíván lefolytatni.

A korábban kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, egy újabb nyílt eljárás lefolytatás „optimális ütemezésével” számolva pedig kockáztatná a beszerzés célját, egyúttal a szolgáltatás folyamatosságát. A gépjárműveket legkésőbb 30.11.2019-ig forgalomba helyezett állapotban diplomatarendszámmal a teljesítés helyén Ajánlatkérő birtokába kell adni. Ezen kivételes és sürgős esetre tekintettel - a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását szem előtt tartva - Ajánlatkérő gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás kíván lefolytatni.

IV.2.2 Benyújtási határidő dátum 2019-07-15 10:00 2019-07-30 10:00 IV.2.7 Bontás dátuma 2019-07-15 12:00 2019-07-30 12:00 VI.3 További információk

1) Ajánlathoz csat. kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyz. jog. szem. írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegyz. jogos. az ajánlat aláírására feljog.meghat.

2) Foly. lévő vált.bejegyz-i elj. esetében az Ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalk. szervezet és alk. igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.

3) Ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az elj., és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) AK a szerz. telj. vonatk. sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, ill.az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt.132.§ szerint.

5) AK csak az elj. nyert. kötheti meg a szerz., vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok érték. során a követk. legkedv. ajánlatot tevőnek min. AT-vel, ha őt az ajánlatok elbír. szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6) AK a KR.30.§(4) bek. hivatk. jelzi, hogy a felhívásban a szerz. teljesít. való alk-i feltételeket és igazolását a min. ajánlattevők jegyz. képest szigorúbban hat. meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

7) AK a Kbt.35.§(8)-(9) alapján a közbesz.elj. a nyertes AT-től nem teszi lehetővé és nem köv. meg gazdálk. szerv. alapít.

8) FAKSZ: dr. Duga László 01057, Buzsáki Attila 00284

9) AF IV.2.6) szerinti 1 hónap 30 naptári napot jelent.

10) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját.

11) Érték. során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Érték. módszere mindkét részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) 1. melléklet A.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

12) AT műszaki-szakmai ajánlatot szükséges benyújt. a közbesz. dok. foglaltak szerint.

13) Ha nem magyar nyelvű dok. kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítás benyújt. szükséges.

14) AK megállapította, hogy a közbesz. tárgya, jellege és a szerz-hez kapcs. további körülmények ugyan lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását, azonban a nyertes AT által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata és a gépjárműflotta egységességének igénye miatt - figyelembe véve AK gazd-i, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja bizt. a részekre tört. ajánlattétel lehetőségét.

15) AK a 14/2012.(VI.8.)NFM utasításban foglaltakat vette alapul, de azt meghaladó, ill. attól eltérő köv.-eket is előír.

16) A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.

18) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 11-12. §-ai tartalmaz.

19) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

20) Az elj. megind. felhív. nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

1) Ajánlathoz csat. kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyz. jog. szem. írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegyz. jogos. az ajánlat aláírására feljog.meghat.

2) Foly. lévő vált.bejegyz-i elj. esetében az Ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalk. szervezet és alk. igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.

3) Ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az elj., és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) AK a szerz. telj. vonatk. sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, ill.az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt.132.§ szerint.

5) AK csak az elj. nyert. kötheti meg a szerz., vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok érték. során a követk. legkedv. ajánlatot tevőnek min. AT-vel, ha őt az ajánlatok elbír. szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6) AK a KR.30.§(4) bek. hivatk. jelzi, hogy a felhívásban a szerz. teljesít. való alk-i feltételeket és igazolását a min. ajánlattevők jegyz. képest szigorúbban hat. meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

7) AK a Kbt.35.§(8)-(9) alapján a közbesz.elj. a nyertes AT-től nem teszi lehetővé és nem köv. meg gazdálk. szerv. alapít.

8) FAKSZ: dr. Duga László 01057, Buzsáki Attila 00284

9) AF IV.2.6) szerinti 1 hónap 30 naptári napot jelent.

10) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját.

11) Érték. során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Érték. módszere mindkét részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) 1. melléklet A.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

12) AT műszaki-szakmai ajánlatot szükséges benyújt. a közbesz. dok. foglaltak szerint.

13) Ha nem magyar nyelvű dok. kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítás benyújt. szükséges.

14) AK megállapította, hogy a közbesz. tárgya, jellege és a szerz-hez kapcs. további körülmények ugyan lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását, azonban a nyertes AT által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata és a gépjárműflotta egységességének igénye miatt - figyelembe véve AK gazd-i, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja bizt. a részekre tört. ajánlattétel lehetőségét.

15) AK a 14/2012.(VI.8.)NFM utasításban foglaltakat vette alapul, de azt meghaladó, ill. attól eltérő köv.-eket is előír.

16) A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.

18) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 11-12. §-ai tartalmaz.

19) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

20) Az elj. megind. felhív. nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

A közbeszerzési dokumentáció I. Ajánlati felhívás fejezetén kívül, módosításra kerül a III. Műszaki leírás, IV. Szerződéstervezet és V. Nyilatkozatminták fejezetek is.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unió mellett EKRSZ_93387356 Rue de Treves utca 92-98. Brüsszel 1040 Bundik Zoltán Telefoon: +32 22341270 _hidden_@mfa.gov.hu Fax: +32 22341270 https://eu-brusszel.mfa.gov.hu/ https://eu-brusszel.mfa.gov.hu/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Tartós bérlet és flottaüzemeltetés 2019

EKR000814672019

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása a hivatali szállítások ellátásához szükséges szolgálati gépjárművek tartós bérleti-flotta üzemeltetési feladataihoz.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 123-300780 II.2.4 A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzési eljárás tárgya: a teljes futamidőre (48 hónap) Magyarország Állandó Képviselete az EU Mellett részére összesen 16 db -

a)/1 1 db «Képviseletvezetői személygépjármű 1.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 9. felső kategóriába sorolt személyszállító,

a)/2 2 db «Képviseletvezetői személygépjármű 2.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 8. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

B/1) 3 db «Delegációs feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép

Kategóriába sorolt személyszállító,

B/2) 3 db «Ügyintézői feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

C/1) 3 db, «Delegációs feladatok ellátó kisbusz» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 5. kategóriájába sorolt személyszállító

C/2) 2 db, «Delegációs feladatok ellátó tárgyalóbusz.» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 4. kategóriájába sorolt személyszállító

d) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó haszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 2. kategóriájába sorolt haszon

e) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó kishaszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 1. kategóriájába sorolt haszongépjármű beszerzése tartós bérleti szerződés keretében, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások biztosításával a dokumentáció III. Műszaki leírás fejezetében foglaltaknak megfelelően.

A műszaki leírás a-e) pontjain belül kizárólag csak azonos márka, az a/2), b/1, b/2, c/1) és c/2) alpontjain belül kizárólag csak azonos típusú, valamint azonos hengerűrtartalmú és teljesítményű gépjármű ajánlható meg.

A Flottakezelő a gépjárműveket legkésőbb 1.9 2019.-ig köteles forgalomba helyezett állapotban, diplomatarendszámmal a Megrendelő birtokába adni.

A közbeszerzési eljárás tárgya: a teljes futamidőre (48 hónap) Magyarország Állandó Képviselete az EU Mellett részére összesen 16 db -

a)/1 1 db «Képviseletvezetői személygépjármű 1.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 9. felső kategóriába sorolt személyszállító,

a)/2 2 db «Képviseletvezetői személygépjármű 2.», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 8. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

B/1) 3 db «Delegációs feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

B/2) 3 db «Ügyintézői feladatokat ellátó személygépjármű», az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 7. felső-közép kategóriába sorolt személyszállító,

C/1) 3 db, «Delegációs feladatok ellátó kisbusz» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 5. kategóriájába sorolt személyszállító

C/2) 2 db, «Delegációs feladatok ellátó tárgyalóbusz.» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti egyterű személygépjárművek 4. kategóriájába sorolt személyszállító

d) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó haszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 2. kategóriájába sorolt haszon

e) 1 db, «Szállítási feladatokat ellátó kishaszongépjármű» az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasítás szerinti kisárúszállítók 1. kategóriájába sorolt haszon gépjármű beszerzése tartós bérleti szerződés keretében, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások biztosításával a dokumentáció III. Műszaki leírás fejezetében foglaltaknak megfelelően.

A műszaki leírás a-e) pontjain belül kizárólag csak azonos márka, az a/2), b/1, b/2, c/1) és c/2) alpontjain belül kizárólag csak azonos típusú, valamint azonos hengerűrtartalmú és teljesítményű gépjármű ajánlható meg.

A Flottakezelő a gépjárműveket legkésőbb 30.11 2019.-ig köteles forgalomba helyezett állapotban, diplomatarendszámmal a Megrendelő birtokába adni.

IV.1.1 Gyorsított nyílt eljárás indoklása

A korábban kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, egy újabb nyílt eljárás lefolytatás „optimális ütemezésével” számolva pedig kockáztatná a beszerzés célját, egyúttal a szolgáltatás folyamatosságát. A gépjárműveket legkésőbb 1.9.2019-ig forgalomba helyezett állapotban diplomatarendszámmal a teljesítés helyén Ajánlatkérő birtokába kell adni. Ezen kivételes és sürgős esetre tekintettel - a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását szem előtt tartva - Ajánlatkérő gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás kíván lefolytatni.

A korábban kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, egy újabb nyílt eljárás lefolytatás „optimális ütemezésével” számolva pedig kockáztatná a beszerzés célját, egyúttal a szolgáltatás folyamatosságát. A gépjárműveket legkésőbb 30.11.2019-ig forgalomba helyezett állapotban diplomatarendszámmal a teljesítés helyén Ajánlatkérő birtokába kell adni. Ezen kivételes és sürgős esetre tekintettel - a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását szem előtt tartva - Ajánlatkérő gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás kíván lefolytatni.

IV.2.2 Benyújtási határidő dátum 2019-07-15 10:00 2019-07-30 10:00 IV.2.7 Bontás dátuma 2019-07-15 12:00 2019-07-30 12:00 VI.3 További információk

1) Ajánlathoz csat. kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyz. jog. szem. írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegyz. jogos. az ajánlat aláírására feljog.meghat.

2) Foly. lévő vált.bejegyz-i elj. esetében az Ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalk. szervezet és alk. igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.

3) Ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az elj., és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) AK a szerz. telj. vonatk. sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, ill.az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt.132.§ szerint.

5) AK csak az elj. nyert. kötheti meg a szerz., vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok érték. során a követk. legkedv. ajánlatot tevőnek min. AT-vel, ha őt az ajánlatok elbír. szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6) AK a KR.30.§(4) bek. hivatk. jelzi, hogy a felhívásban a szerz. teljesít. való alk-i feltételeket és igazolását a min. ajánlattevők jegyz. képest szigorúbban hat. meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

7) AK a Kbt.35.§(8)-(9) alapján a közbesz.elj. a nyertes AT-től nem teszi lehetővé és nem köv. meg gazdálk. szerv. alapít.

8) FAKSZ: dr. Duga László 01057, Buzsáki Attila 00284

9) AF IV.2.6) szerinti 1 hónap 30 naptári napot jelent.

10) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját.

11) Érték. során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Érték. módszere mindkét részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) 1. melléklet A.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

12) AT műszaki-szakmai ajánlatot szükséges benyújt. a közbesz. dok. foglaltak szerint.

13) Ha nem magyar nyelvű dok. kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítás benyújt. szükséges.

14) AK megállapította, hogy a közbesz. tárgya, jellege és a szerz-hez kapcs. további körülmények ugyan lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását, azonban a nyertes AT által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata és a gépjárműflotta egységességének igénye miatt - figyelembe véve AK gazd-i, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja bizt. a részekre tört. ajánlattétel lehetőségét.

15) AK a 14/2012.(VI.8.)NFM utasításban foglaltakat vette alapul, de azt meghaladó, ill. attól eltérő köv.-eket is előír.

16) A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.

18) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 11-12. §-ai tartalmaz.

19) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

20) Az elj. megind. felhív. nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

1) Ajánlathoz csat. kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyz. jog. szem. írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegyz. jogos. az ajánlat aláírására feljog.meghat.

2) Foly. lévő vált.bejegyz-i elj. esetében az Ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalk. szervezet és alk. igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.

3) Ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az elj., és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) AK a szerz. telj. vonatk. sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, ill.az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt.132.§ szerint.

5) AK csak az elj. nyert. kötheti meg a szerz., vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok érték. során a követk. legkedv. ajánlatot tevőnek min. AT-vel, ha őt az ajánlatok elbír. szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6) AK a KR.30.§(4) bek. hivatk. jelzi, hogy a felhívásban a szerz. teljesít. való alk-i feltételeket és igazolását a min. ajánlattevők jegyz. képest szigorúbban hat. meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

7) AK a Kbt.35.§(8)-(9) alapján a közbesz.elj. a nyertes AT-től nem teszi lehetővé és nem köv. meg gazdálk. szerv. alapít.

8) FAKSZ: dr. Duga László 01057, Buzsáki Attila 00284

9) AF IV.2.6) szerinti 1 hónap 30 naptári napot jelent.

10) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját.

11) Érték. során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Érték. módszere mindkét részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) 1. melléklet A.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

12) AT műszaki-szakmai ajánlatot szükséges benyújt. a közbesz. dok. foglaltak szerint.

13) Ha nem magyar nyelvű dok. kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítás benyújt. szükséges.

14) AK megállapította, hogy a közbesz. tárgya, jellege és a szerz-hez kapcs. további körülmények ugyan lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását, azonban a nyertes AT által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata és a gépjárműflotta egységességének igénye miatt - figyelembe véve AK gazd-i, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja bizt. a részekre tört. ajánlattétel lehetőségét.

15) AK a 14/2012.(VI.8.)NFM utasításban foglaltakat vette alapul, de azt meghaladó, ill. attól eltérő köv.-eket is előír.

16) A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.

18) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 11-12. §-ai tartalmaz.

19) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

20) Az elj. megind. felhív. nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

A közbeszerzési dokumentáció I. Ajánlati felhívás fejezetén kívül, módosításra kerül a III. Műszaki leírás, IV. Szerződéstervezet és V. Nyilatkozatminták fejezetek is.