Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333608-2019 ( Ref: 329898-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:12/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Rijkevorsel 0207.504.576_21699

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Rijkevorsel 0207.504.576_21699 Molenstraat 5 Rijkevorsel 2310 Erik Smolders Telefoon: +32 33403967 _hidden_@ocmwrijkevorsel.be http://www.rijkevorsel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347408

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - hernieuwing en in concurrentie stelling van de verzekeringsportefeuille en aanverwante diensten

Rijkevorsel-verzekeringsportefeuille_2019-F02_0

De huidige opdracht is een opdracht voor diensten (intellectuele dienstverlening) en betreft het hernieuwing en in concurrentie stelling van de verzekeringsportefeuille en aanverwante diensten.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329898

Begeleidend document werd toegevoegd.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Rijkevorsel 0207.504.576_21699 Molenstraat 5 Rijkevorsel 2310 Erik Smolders Telefoon: +32 33403967 _hidden_@ocmwrijkevorsel.be http://www.rijkevorsel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347408

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - hernieuwing en in concurrentie stelling van de verzekeringsportefeuille en aanverwante diensten

Rijkevorsel-verzekeringsportefeuille_2019-F02_0

De huidige opdracht is een opdracht voor diensten (intellectuele dienstverlening) en betreft het hernieuwing en in concurrentie stelling van de verzekeringsportefeuille en aanverwante diensten.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329898

Begeleidend document werd toegevoegd.