Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333610-2019 ( Ref: 329872-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:12/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance
Aanbestedende overheid:
Kortenberg 0207.520.810_22270

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000, 66512000, 66514110, 66515100, 66516000
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.
Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen.
Verzekeringen voor motorvoertuigen.
Brandverzekeringen.
Aansprakelijkheidsverzekeringen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Kortenberg 0207.520.810_22270 Dr. V. De Walsplein 30 Kortenberg 3070 Peter Waeyenbergh Telefoon: +32 27552225 _hidden_@kortenberg.be http://www.kortenberg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347391

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verkeringsportefeuille Kortenberg-Bertem-Herent/2020-2024

Kortenberg-508.20190712.2-F02_0

Afsluiten van de volgende verzekeringscontracten: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid en verzekeringen auto voor de lokale besturen van Bertem (Gemeente en OCMW), Herent (Gemeente en OCMW), Kortenberg (Gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus Sint-Pieter.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329872

Erratum 2019071501.selectieleidraad toegevoegd als begeleidend document.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Kortenberg 0207.520.810_22270 Dr. V. De Walsplein 30 Kortenberg 3070 Peter Waeyenbergh Telefoon: +32 27552225 _hidden_@kortenberg.be http://www.kortenberg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347391

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verkeringsportefeuille Kortenberg-Bertem-Herent/2020-2024

Kortenberg-508.20190712.2-F02_0

Afsluiten van de volgende verzekeringscontracten: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid en verzekeringen auto voor de lokale besturen van Bertem (Gemeente en OCMW), Herent (Gemeente en OCMW), Kortenberg (Gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus Sint-Pieter.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329872

Erratum 2019071501.selectieleidraad toegevoegd als begeleidend document.