Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333611-2019 ( Ref: 310600-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:23/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de conseil en matière d'autoroutes
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg 0316.380.841_17465

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71311210, 71311300, 71322000, 71355000
Beschrijving:
Adviezen inzake wegenbouw.
Adviezen inzake infrastructuur.
Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken.
Landmeetkundige diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg 0316.380.841_17465 Koningin Astridlaan 50, bus 4 Hasselt 3500 Telefoon: +32 11742396 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 11742448 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346191 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346191

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studieopdracht voor de herinrichting van de N79 in Riemst - Vroenhoven

AWV L-1M3D8G/19/16-F02_1

De opmaak van de projectnota voor de herinrichting van de N79 te Vroenhoven Riemst vanaf einde doortocht centrum (kmpt 30.300) tot aan de grens met Nederland (kmpt 34.100).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 127-310600 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-09 11:30 2019-08-23 11:30 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-08-09 11:30 2019-08-23 11:30


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg 0316.380.841_17465 Koningin Astridlaan 50, bus 4 Hasselt 3500 Telefoon: +32 11742396 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 11742448 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346191 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346191

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studieopdracht voor de herinrichting van de N79 in Riemst - Vroenhoven

AWV L-1M3D8G/19/16-F02_1

De opmaak van de projectnota voor de herinrichting van de N79 te Vroenhoven Riemst vanaf einde doortocht centrum (kmpt 30.300) tot aan de grens met Nederland (kmpt 34.100).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 127-310600 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-09 11:30 2019-08-23 11:30 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-08-09 11:30 2019-08-23 11:30