Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333617-2019 ( Ref: 284960-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:23/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Matériel de levage et de manutention
Aanbestedende overheid:
MRMP-L/S — Direction générale material resources — Division marchés publics — Section «Land Systems» — Sous-section «Services» 0308.357.555_26

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
42410000
Beschrijving:
Hijs-, hef- en transportuitrusting.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-L/S - Direction générale material resources - Division marchés publics - Section «Land Systems» - Sous-section «Services» 0308.357.555_26 Rue d'Evere 1 Evere 1140 Telefoon: +32 4415513 _hidden_@mil.be Fax: +32 4439424 http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344568

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché mixte 19LS351 pluriannuel (2019-2023) de services portant sur la commande d’assistance technique (entretien, inspections, évolution, véhicule de remplacement, …) et de pièces de rechange au profit de chariots élévateurs et d’engins de magasinage

MRMP-L/S-19LS351-F02_0

Marché mixte 19LS351 pluriannuel (2019-2023) de services portant sur la commande d’assistance technique (entretien, inspections, évolution, véhicule de remplacement, …) et de pièces de rechange au profit de chariots élévateurs et d’engins de magasinage.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 116-284960

Mise à disposition des catalogues.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-L/S - Direction générale material resources - Division marchés publics - Section «Land Systems» - Sous-section «Services» 0308.357.555_26 Rue d'Evere 1 Evere 1140 Telefoon: +32 4415513 _hidden_@mil.be Fax: +32 4439424 http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344568

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché mixte 19LS351 pluriannuel (2019-2023) de services portant sur la commande d’assistance technique (entretien, inspections, évolution, véhicule de remplacement, …) et de pièces de rechange au profit de chariots élévateurs et d’engins de magasinage

MRMP-L/S-19LS351-F02_0

Marché mixte 19LS351 pluriannuel (2019-2023) de services portant sur la commande d’assistance technique (entretien, inspections, évolution, véhicule de remplacement, …) et de pièces de rechange au profit de chariots élévateurs et d’engins de magasinage.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 116-284960

Mise à disposition des catalogues.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten " 0308.357.555_26 Eversestraat, 1 Evere 1140 Telefoon: +32 4415513 _hidden_@mil.be Fax: +32 4439424 http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344568

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Meerjarige (2019-2023) gemengde opdracht 19LS351 aangaande de bestelling van technische assistentie (onderhoud, inspecties, evolutie, vervangvoertuig,...) en wisselstukken t.v.v heftrucks en magazijntec

MRMP-L/S-19LS351-F02_0

Meerjarige (2019-2023) gemengde opdracht 19LS351 aangaande de bestelling van technische assistentie (onderhoud, inspecties, evolutie, vervangvoertuig,...) en wisselstukken t.v.v heftrucks en magazijntechniek trucks

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 116-284960

Ter beschikking stellen van de catalogus