Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333621-2019 ( Ref: 287470-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:25/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance incendie
Aanbestedende overheid:
Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la défense 0222.961.725_37

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66515100
Beschrijving:
Brandverzekeringen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la défense 0222.961.725_37 Quartier Reine Astrid Bloc F Rue Bruyn 1 Neder-Over-Heembeek 1120 Cellule marchés publics OCASC Telefoon: +32 22646198 _hidden_@cdsca.be http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344771

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Une assurance incendie, les risques connexes et les extensions de garantie relatives au patrimoine de l’Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la défense (OCASC)

OCASC-2019-0624-F02_0

Une assurance incendie, les risques connexes et les extensions de garantie relatives au patrimoine de l’Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la défense (OCASC). Il s'agit d'un marché pour 4 ans et concerne des bâtiments et du mobilier en Belgique et à l'étranger (la Grèce).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-287470

Ajout des valeurs des logements dans un fichier excel (le pfd publie contient des imprécisions). Attention!! La valeur des logements est calcule sur base de 80 % des loyers théorétiques sur le marché privé.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la défense 0222.961.725_37 Quartier Reine Astrid Bloc F Rue Bruyn 1 Neder-Over-Heembeek 1120 Cellule marchés publics OCASC Telefoon: +32 22646198 _hidden_@cdsca.be http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344771

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Une assurance incendie, les risques connexes et les extensions de garantie relatives au patrimoine de l’Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la défense (OCASC)

OCASC-2019-0624-F02_0

Une assurance incendie, les risques connexes et les extensions de garantie relatives au patrimoine de l’Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la défense (OCASC). Il s'agit d'un marché pour 4 ans et concerne des bâtiments et du mobilier en Belgique et à l'étranger (la Grèce).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-287470

Ajout des valeurs des logements dans un fichier excel (le pfd publie contient des imprécisions). Attention!! La valeur des logements est calcule sur base de 80 % des loyers théorétiques sur le marché privé.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie 0222.961.725_37 Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1 Neder-Over-Heembeek 1120 Cel Overheidsopdrachten CDSCA Telefoon: +32 22646198 _hidden_@cdsca.be http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344771

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzekering brand, aanverwante risico’s en waarborg-uitbreidingen van het patrimonium van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA).

OCASC-2019-0624-F02_0

Verzekering brand, aanverwante risico’s en waarborg-uitbreidingen van het patrimonium van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA).Het gaat om een opdracht voor 4 jaar en betreft gebouwen en inhoud in België en het buitenland (Griekenland)

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-287470

Toevoeging van de waardes van de logementen in een excel bestand (gepubliceerde PDF bevat onduidelijkheden). Opgepast!! De waarde van de logementen is berekend aan de hand van 80 % van de theoretische huurgelden op de privemarkt