Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333786-2019
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:30/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Logiciels et systèmes d'information
Aanbestedende overheid:
Skeyes 0206.048.091_26860

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48000000
Beschrijving:
Software en informatiesystemen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg 303 Steenokkerzeel 1820 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346987 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346987 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2418-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

ATIS/ Volmet

Belgocontrol-OA 2418-F05_0

Skeyes a l’intention de conclure un contrat pour l’achat, l’installation, le réglage, le testing, la mise en service et l’assistance à des fins de maintenance de plusieurs systèmes ATIS/Volmet, 1 Remote Control & Monitoring System central (RCMS) ATIS/Volmet, 1 système de test ATIS/Volmet, ainsi qu’une formation pour Skeyes et pour les utilisateurs du système ATIS/Volmet dans les aéroports, dans les tours et au service météo.

Conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics, le marché comprend une partie fixe et une partie conditionnelle.

Skeyes a l’intention de conclure un contrat pour l’achat, l’installation, le réglage, le testing, la mise en service et l’assistance à des fins de maintenance de plusieurs systèmes ATIS/Volmet, 1 Remote Control & Monitoring System central (RCMS) ATIS/Volmet, 1 système de test ATIS/Volmet, ainsi qu’une formation pour Skeyes et pour les utilisateurs du système ATIS/Volmet dans les aéroports, dans les tours et au service météo.

Conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics, le marché comprend une partie fixe et une partie conditionnelle.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 180

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Classe: N/A, catégorie: N/A.

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30 Plaatselijke tijd: 11:20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Bruxelles 1040 http://www.raadvanstate.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg 303 Steenokkerzeel 1820 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346987 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346987 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2418-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

ATIS/ Volmet

Belgocontrol-OA 2418-F05_0

Skeyes a l’intention de conclure un contrat pour l’achat, l’installation, le réglage, le testing, la mise en service et l’assistance à des fins de maintenance de plusieurs systèmes ATIS/Volmet, 1 Remote Control & Monitoring System central (RCMS) ATIS/Volmet, 1 système de test ATIS/Volmet, ainsi qu’une formation pour Skeyes et pour les utilisateurs du système ATIS/Volmet dans les aéroports, dans les tours et au service météo.

Conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics, le marché comprend une partie fixe et une partie conditionnelle.

Skeyes a l’intention de conclure un contrat pour l’achat, l’installation, le réglage, le testing, la mise en service et l’assistance à des fins de maintenance de plusieurs systèmes ATIS/Volmet, 1 Remote Control & Monitoring System central (RCMS) ATIS/Volmet, 1 système de test ATIS/Volmet, ainsi qu’une formation pour Skeyes et pour les utilisateurs du système ATIS/Volmet dans les aéroports, dans les tours et au service météo.

Conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics, le marché comprend une partie fixe et une partie conditionnelle.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 180

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Classe: N/A, catégorie: N/A.

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30 Plaatselijke tijd: 11:20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Bruxelles 1040 http://www.raadvanstate.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg, 303 Steenokkerzeel 1820 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346987 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346987 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2418-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

ATIS/ VOLMET

Belgocontrol-OA 2418-F05_0

Skeyes heeft de intentie om middels onderhavige opdracht een contract af te sluiten voor de aankoop, de installatie, de afregeling, het testen, de indienststelling en de ondersteuning bij het onderhoud van meerdere ATIS/VOLMET -systemen, één (1) ATIS/VOLMET centraal remote monitoring en control systeem (RCMS), één (1) ATIS/VOLMET test systeem, alsook een opleiding voor skeyes én de gebruikers van het ATIS/VOLMET-systeem op de luchthavens, in de torens en bij de meteodienst.

Conform de bepalingen van artikel 135 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016 bestaat deze opdracht uit een vast gedeelte en een voorwaardelijk gedeelte.

Skeyes heeft de intentie om middels onderhavige opdracht een contract af te sluiten voor de aankoop, de installatie, de afregeling, het testen, de indienststelling en de ondersteuning bij het onderhoud van meerdere ATIS/VOLMET -systemen, één (1) ATIS/VOLMET centraal remote monitoring en control systeem (RCMS), één (1) ATIS/VOLMET test systeem, alsook een opleiding voor skeyes én de gebruikers van het ATIS/VOLMET-systeem op de luchthavens, in de torens en bij de meteodienst.

Conform de bepalingen van artikel 135 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016 bestaat deze opdracht uit een vast gedeelte en een voorwaardelijk gedeelte.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 180

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad.

Zie selectieleidraad.

Zie selectieleidraad.

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Zie selectieleidraad.

Zie selectieleidraad.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30 Plaatselijke tijd: 11:20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12