Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333859-2019 ( Ref: 314714-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:08/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
42912300
Beschrijving:
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van water.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Jonathan De Soete Telefoon: +32 22389672 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346372

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

20190042 - Overeenkomst voor het leveren van een ultrafiltratie-installatie

VMW-20190042-F05_1

De opdracht heeft tot voorwerp: het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van een ultrafiltratie-installatie voor de netto productie van 55 000 m 3 /dag drinkwater in WPC de Gavers, Harelbeke, België.

De installatie zal gebruikt worden voor de productie van drinkwater uit kanaalwater. De netto productiecapaciteit van de ultrafiltratie is 55 000 m 3 /d. Het spoelwater van deze ultrafiltratie wordt na bezinking opnieuw behandeld met een aparte ultrafiltratie.

De levering zal vermoedelijk plaatsvinden in het jaar 2022-2023.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 128-314714 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-01 14:00 2019-08-08 14:00

Omwille van het collectieve bouwverlof wordt de limietdatum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming verdaagd met 1 week van 1.8.2019 naar 8.8.2019 om 14:00.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Jonathan De Soete Telefoon: +32 22389672 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346372

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

20190042 - Overeenkomst voor het leveren van een ultrafiltratie-installatie

VMW-20190042-F05_1

De opdracht heeft tot voorwerp: het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van een ultrafiltratie-installatie voor de netto productie van 55 000 m 3 /dag drinkwater in WPC de Gavers, Harelbeke, België.

De installatie zal gebruikt worden voor de productie van drinkwater uit kanaalwater. De netto productiecapaciteit van de ultrafiltratie is 55 000 m 3 /d. Het spoelwater van deze ultrafiltratie wordt na bezinking opnieuw behandeld met een aparte ultrafiltratie.

De levering zal vermoedelijk plaatsvinden in het jaar 2022-2023.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 128-314714 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-01 14:00 2019-08-08 14:00

Omwille van het collectieve bouwverlof wordt de limietdatum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming verdaagd met 1 week van 1.8.2019 naar 8.8.2019 om 14:00.