Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335122-2019 ( Ref: 291121-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:23/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 0887010362

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
18100000, 18130000
Beschrijving:
Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren.
Speciale werkkleding.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 0887010362 Keizerslaan 11 Brussel 1000 Mevrouw Elke Van Ossel Telefoon: +32 25060457 _hidden_@vdab.be www.vdab.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor levering van duurzame werkkledij geproduceerd met respect voor de IAO-voorwaarden

2019/050/INK/CC/EVO

Zie bestek.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291121

Vraag en antwoord document opgeladen en raadpleegbaar.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 0887010362 Keizerslaan 11 Brussel 1000 Mevrouw Elke Van Ossel Telefoon: +32 25060457 _hidden_@vdab.be www.vdab.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor levering van duurzame werkkledij geproduceerd met respect voor de IAO-voorwaarden

2019/050/INK/CC/EVO

Zie bestek.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291121

Vraag en antwoord document opgeladen en raadpleegbaar.