Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335123-2019 ( Ref: 276627-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:23/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Champs opératoires
Aanbestedende overheid:
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
35113450, 38519660, 39518100, 39518200
Beschrijving:
Beschermende jassen of poncho's.
Afdekhoezen voor microscoop.
Doeken voor operatiekamer.
Operatielakens.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Groenebriel 1 Gent 9000 Mevrouw Saartje van den Branden Telefoon: +32 92245064 _hidden_@azstlucas.be www.azstlucas.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Afdekmateriaal OK

2018-045-APO-SV

Zie II.1.1).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-276627

1 document werd toegevoegd aan de opdrachtdocumenten, namelijk: 'Afdekmateriaal OK - Bijkomende vragen en antwoorden'.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Groenebriel 1 Gent 9000 Mevrouw Saartje van den Branden Telefoon: +32 92245064 _hidden_@azstlucas.be www.azstlucas.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Afdekmateriaal OK

2018-045-APO-SV

Zie II.1.1).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-276627

1 document werd toegevoegd aan de opdrachtdocumenten, namelijk: 'Afdekmateriaal OK - Bijkomende vragen en antwoorden'.