Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335430-2019
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:28/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de réparation et d'entretien de chauffage central
Aanbestedende overheid:
Maaslands Huis 0401.327.206_535697

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50720000
Beschrijving:
Reparatie en onderhoud van centrale verwarming.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Maaslands Huis 0401.327.206_535697 Langstraat 31 Maasmechelen 3630 Telefoon: +32 89/760921 _hidden_@maaslandshuis.be www.maaslandshuis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347665 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347665 SB Heedfeld Reggestraat 71 Riemst 3770 Telefoon: +32 12451950 _hidden_@sbheedfeld.be www.sbheedfeld.be http://www.sbheedfeld.be https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=cvba+so-CV+zone+1-F02 Sociale Huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits

cvba so-CV zone 1-F02_0

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits; zone 1.

Maasmechelen

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

De opdracht kan 2 maal verlengd worden met een periode van 2 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-27 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00

De offertes worden elektronisch geopend. Er wordt niet voorzien in een openbare zitting.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Maaslands Huis 0401.327.206_535697 Langstraat 31 Maasmechelen 3630 Telefoon: +32 89/760921 _hidden_@maaslandshuis.be www.maaslandshuis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347665 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347665 SB Heedfeld Reggestraat 71 Riemst 3770 Telefoon: +32 12451950 _hidden_@sbheedfeld.be www.sbheedfeld.be http://www.sbheedfeld.be https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=cvba+so-CV+zone+1-F02 Sociale Huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits

cvba so-CV zone 1-F02_0

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits; zone 1.

Maasmechelen

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

De opdracht kan 2 maal verlengd worden met een periode van 2 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-27 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00

De offertes worden elektronisch geopend. Er wordt niet voorzien in een openbare zitting.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16