Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335471-2019
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:28/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de réparation et d'entretien de chauffage central
Aanbestedende overheid:
Maaslands Huis 0401.327.206_535697

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50720000
Beschrijving:
Reparatie en onderhoud van centrale verwarming.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Maaslands Huis 0401.327.206_535697 Langstraat 31 Maasmechelen 3630 Telefoon: +32 89/760921 _hidden_@maaslandshuis.be www.maaslandshuis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347680 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347680 SB Heedfeld Reggestraat 71 Riemst 3770 Telefoon: +32 12451950 _hidden_@sbheedfeld.be www.sbheedfeld.be http://www.sbheedfeld.be https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=cvba+so-CV+zone+2-F02 Sociale Huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CV zone 2

cvba so-CV zone 2-F02_0

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits.

Maasmechelen

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

De opdracht kan 2 maal worden verlengd voor een periode van 2 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-27 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00

De offertes worden elektronisch geopend. Er wordt niet voorzien in een openbare zitting.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Maaslands Huis 0401.327.206_535697 Langstraat 31 Maasmechelen 3630 Telefoon: +32 89/760921 _hidden_@maaslandshuis.be www.maaslandshuis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347680 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347680 SB Heedfeld Reggestraat 71 Riemst 3770 Telefoon: +32 12451950 _hidden_@sbheedfeld.be www.sbheedfeld.be http://www.sbheedfeld.be https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=cvba+so-CV+zone+2-F02 Sociale Huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CV zone 2

cvba so-CV zone 2-F02_0

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits.

Maasmechelen

Onderhoud (met totale waarborg) en vernieuwing voor verwarming en productie van sanitair warm water en verwarmingsaudits.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

De opdracht kan 2 maal worden verlengd voor een periode van 2 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-27 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 10:00

De offertes worden elektronisch geopend. Er wordt niet voorzien in een openbare zitting.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vrijthof 2 Tongeren 3700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16