Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335481-2019
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:02/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres
Aanbestedende overheid:
Technopolis nv 0461.430.087_18504

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90911000, 90911100, 90911200, 90911300
Beschrijving:
Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten.
Reinigen van accommodatie.
Reiniging van gebouwen.
Wassen van ramen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technopolis nv 0461.430.087_18504 Technologielaan Mechelen 2800 _hidden_@technopolis.be www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Technopolis+NV-D30%2B19007-F02 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=25290

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen en terreinen in Technopolis

Technopolis NV-D30+19007-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen, terreinen en ramen inclusief separatieglas van Technopolis®.

Poetsen van de gebouwen en de terreinen van Technopolis nv

Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst voor het poetsen van de gebouwen, dit wil zeggen het poetsen van alle zalen, kantoorruimten, de tentoonstellingsruimte, publieke ruimten enz. op dagelijkse, maandelijkse of tweemaandelijkse basis.

Gunningscriteria Aanvang 2019-11-01 Einde 2023-10-31

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

Het schoonmaken van de ramen van Technopolis®, zowel de binnen- als buitenzijden van de ramen alsook het reinigen van het separatieglas

Perceel nr.: 2

Poetsen van alle ramen, binnen- en buitenzijde, en al het separatieglas in de gebouwen van Technopolis.

Gunningscriteria Aanvang 2019-11-01 Einde 2023-10-31

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

De grote schoonmaak van het gehele gebouw van Technopolis® en prestaties op afroep

Perceel nr.: 3

Raamovereenkomst voor het poetsen van alle ruimten in de gebouwen van Technopolis alsook het reinigen van alle ramen gedurende de eerste volle werkweek van september en het vervullen van specifieke poetsdiensten op afroep gedurende de periode van de raamovereenkomst.

Gunningscriteria Aanvang 2019-11-01 Einde 2023-10-31

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t, categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

1 onderneming per perceel

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-02 Plaatselijke tijd: 11:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-02 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Mechelen Mechelen 2800 Rechtbank Mechelen Mechelen Rechtbank Mechelen Mechelen Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technopolis nv 0461.430.087_18504 Technologielaan Mechelen 2800 _hidden_@technopolis.be www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Technopolis+NV-D30%2B19007-F02 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=25290

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen en terreinen in Technopolis

Technopolis NV-D30+19007-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen, terreinen en ramen inclusief separatieglas van Technopolis®.

Poetsen van de gebouwen en de terreinen van Technopolis nv

Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst voor het poetsen van de gebouwen, dit wil zeggen het poetsen van alle zalen, kantoorruimten, de tentoonstellingsruimte, publieke ruimten enz. op dagelijkse, maandelijkse of tweemaandelijkse basis.

Gunningscriteria Aanvang 2019-11-01 Einde 2023-10-31

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

Het schoonmaken van de ramen van Technopolis®, zowel de binnen- als buitenzijden van de ramen alsook het reinigen van het separatieglas

Perceel nr.: 2

Poetsen van alle ramen, binnen- en buitenzijde, en al het separatieglas in de gebouwen van Technopolis.

Gunningscriteria Aanvang 2019-11-01 Einde 2023-10-31

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

De grote schoonmaak van het gehele gebouw van Technopolis® en prestaties op afroep

Perceel nr.: 3

Raamovereenkomst voor het poetsen van alle ruimten in de gebouwen van Technopolis alsook het reinigen van alle ramen gedurende de eerste volle werkweek van september en het vervullen van specifieke poetsdiensten op afroep gedurende de periode van de raamovereenkomst.

Gunningscriteria Aanvang 2019-11-01 Einde 2023-10-31

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t, categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

1 onderneming per perceel

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-02 Plaatselijke tijd: 11:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-02 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Mechelen Mechelen 2800 Rechtbank Mechelen Mechelen Rechtbank Mechelen Mechelen Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16