Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335638-2019 ( Ref: 378799-2018)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de contrôle de machines
Aanbestedende overheid:
OCMW Gent BE 0212.214.125

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71631100
Beschrijving:
Diensten voor keuring van machines.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

OCMW Gent BE 0212.214.125 Onderbergen 86 Gent 9000 De heer Thomas Vanhoutte Telefoon: +32 479979945 _hidden_@ocmw.gent www.ocmwgent.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, ocmw-, politie,- en brandweergebouwen

FM/2018/006

De overeenkomst heeft als doel om de omschreven periodieke keuringen van diverse installaties uit te voeren. Het betreft in eerste instantie keuringen die door een externe dienst voor technische controle (EDTC) moeten uitgevoerd worden.

Algemene keuringen

Perceel nr.: 1

Diverse locaties.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de keuringen Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid wagenpark Weging: 5 Prijs Weging: 75

Keuringen voor sprinklerinstallaties

Perceel nr.: 2

Diverse locaties.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de keuringen Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid wagenpark Weging: 5 Prijs Weging: 75

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378799 Opdracht nr.: FM/2018/006 Perceel nr.: 1

Algemene keuringen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund Opdracht nr.: FM/2018/006 Perceel nr.: 2

Keuringen voor sprinklerinstallaties

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

OCMW Gent BE 0212.214.125 Onderbergen 86 Gent 9000 De heer Thomas Vanhoutte Telefoon: +32 479979945 _hidden_@ocmw.gent www.ocmwgent.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, ocmw-, politie,- en brandweergebouwen

FM/2018/006

De overeenkomst heeft als doel om de omschreven periodieke keuringen van diverse installaties uit te voeren. Het betreft in eerste instantie keuringen die door een externe dienst voor technische controle (EDTC) moeten uitgevoerd worden.

Algemene keuringen

Perceel nr.: 1

Diverse locaties.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de keuringen Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid wagenpark Weging: 5 Prijs Weging: 75

Keuringen voor sprinklerinstallaties

Perceel nr.: 2

Diverse locaties.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de keuringen Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid wagenpark Weging: 5 Prijs Weging: 75

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378799 Opdracht nr.: FM/2018/006 Perceel nr.: 1

Algemene keuringen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund Opdracht nr.: FM/2018/006 Perceel nr.: 2

Keuringen voor sprinklerinstallaties

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15