Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335797-2019 ( Ref: 197790-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Système d'automatisation
Aanbestedende overheid:
Vlaams Parlement 0931.814.563_20303

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48921000
Beschrijving:
Automatiseringssysteem.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Parlement 0931.814.563_20303 Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Kris Van de Spiegle Telefoon: +32 25524023 _hidden_@vlaamsparlement.be Fax: +32 25524541 www.vlaamsparlement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347610

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor technisch beheer van het bestaande gebouwbeheersysteem

Vlaams Parlement-T182_001-F03_0

De raamovereenkomst betreft diensten voor technisch beheer van het bestaande gebouwbeheersysteem in de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 470000.00

Het Vlaams Parlementsgebouw, Leuvenseweg 27 en het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

De raamovereenkomst betreft diensten voor technisch beheer van het bestaande gebouwbeheersysteem in de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-197790 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-04 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Siemens nv Guido Gezellestraat 123 Beersel 1654 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 470000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Parlement 0931.814.563_20303 Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Kris Van de Spiegle Telefoon: +32 25524023 _hidden_@vlaamsparlement.be Fax: +32 25524541 www.vlaamsparlement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347610

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor technisch beheer van het bestaande gebouwbeheersysteem

Vlaams Parlement-T182_001-F03_0

De raamovereenkomst betreft diensten voor technisch beheer van het bestaande gebouwbeheersysteem in de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 470000.00

Het Vlaams Parlementsgebouw, Leuvenseweg 27 en het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

De raamovereenkomst betreft diensten voor technisch beheer van het bestaande gebouwbeheersysteem in de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-197790 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-04 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Siemens nv Guido Gezellestraat 123 Beersel 1654 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 470000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16