Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335800-2019 ( Ref: 220345-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance
Aanbestedende overheid:
Vlaams Parlement 0931.814.563_20303

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Parlement 0931.814.563_20303 Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf Telefoon: +32 25524004 _hidden_@vlaamsparlement.be Fax: +32 25524541 www.vlaamsparlement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345188 Kinderrechtencommissariaat Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf _hidden_@vlaamsparlement.be www.kinderrechtencommissariaat.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337368 Vlaams Vredesinstituut Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf _hidden_@vlaamsparlement.be www.vlaamsvredesinstituut.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337368 Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf _hidden_@vlaamsparlement.be www.vlaamseombudsdienst.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337368

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het verstrekken van diverse verzekeringsdiensten

Vlaams Parlement-A167_004-F03_0

Deze raamovereenkomst betreft het verstrekken van diverse verzekeringsdiensten. De raamovereenkomst is verdeeld in 11 percelen.

Ziekteverzekeringen

Perceel nr.: 1

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Gewaarborgd inkomen bij invaliditeit

Perceel nr.: 2

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 80

Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen

Perceel nr.: 3

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Bijstand

Perceel nr.: 4

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 5 Prijs Weging: 80

Patrimonium

Perceel nr.: 5

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Terrorisme, vandalisme en gewelddaden

Perceel nr.: 6

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 5 Prijs Weging: 80

Aansprakelijkheid

Perceel nr.: 7

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing

Perceel nr.: 8

Zie bestek.

Gunningscriteria

Rechtsbijstand

Perceel nr.: 9

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Omnium dienstopdrachten

Perceel nr.: 10

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Bouwrisico's

Perceel nr.: 11

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-220345 Opdracht nr.: A167_004 Perceel nr.: 6

Terrorisme, vandalisme en gewelddaden

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Parlement 0931.814.563_20303 Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf Telefoon: +32 25524004 _hidden_@vlaamsparlement.be Fax: +32 25524541 www.vlaamsparlement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345188 Kinderrechtencommissariaat Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf _hidden_@vlaamsparlement.be www.kinderrechtencommissariaat.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337368 Vlaams Vredesinstituut Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf _hidden_@vlaamsparlement.be www.vlaamsvredesinstituut.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337368 Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86 Brussel 1000 Wim De Wolf _hidden_@vlaamsparlement.be www.vlaamseombudsdienst.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337368

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het verstrekken van diverse verzekeringsdiensten

Vlaams Parlement-A167_004-F03_0

Deze raamovereenkomst betreft het verstrekken van diverse verzekeringsdiensten. De raamovereenkomst is verdeeld in 11 percelen.

Ziekteverzekeringen

Perceel nr.: 1

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Gewaarborgd inkomen bij invaliditeit

Perceel nr.: 2

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 80

Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen

Perceel nr.: 3

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Bijstand

Perceel nr.: 4

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 5 Prijs Weging: 80

Patrimonium

Perceel nr.: 5

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Terrorisme, vandalisme en gewelddaden

Perceel nr.: 6

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 5 Prijs Weging: 80

Aansprakelijkheid

Perceel nr.: 7

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Waarde van de bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing

Perceel nr.: 8

Zie bestek.

Gunningscriteria

Rechtsbijstand

Perceel nr.: 9

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Omnium dienstopdrachten

Perceel nr.: 10

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

Bouwrisico's

Perceel nr.: 11

Zie bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Bijkomende waarborgen Weging: 10 Prijs Weging: 70

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-220345 Opdracht nr.: A167_004 Perceel nr.: 6

Terrorisme, vandalisme en gewelddaden

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16