Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335858-2019 ( Ref: 007189-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Photocopieurs
Aanbestedende overheid:
SPF BOSA DG CFP 0671.516.647_550155

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
30121100
Beschrijving:
Fotokopieerapparaten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SPF BOSA DG CFP 0671.516.647_550155 WTC III - Boulevard Simon Bolivar 30 Bruxelles 1000 CMS Telefoon: +32 27407655 _hidden_@bosa.fgov.be https://bosa.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347476

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions

BOSA-DGFAP -FORCMS-COPY-120-F03_2

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00

Achat, location de MPF couleurs

Perceel nr.: 1

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

Achat, location de MPF couleurs

Perceel nr.: 2

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

Achat, location de MPF couleurs

Perceel nr.: 3

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

Achat, location de MPF N/B

Perceel nr.: 4

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007189 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Achat, location de MPF couleurs

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Ricoh Belgium Medialaan 28A Vilvoorde 1800 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

Achat, location de MPF couleurs

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Mimeos Begium SA Chaussée de Louvain 431C Lasne 1380 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 3 Perceel nr.: 3

Achat, location de MPF couleurs

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Mimeos Belgium SA Chaussée de Louvain 431C Lasne 1380 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 4 Perceel nr.: 4

Achat, location de MPF N/B

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 2 2 2 Naam en adres van de contractant: Canon Belgium NV Berkenlaan 3 Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SPF BOSA DG CFP 0671.516.647_550155 WTC III - Boulevard Simon Bolivar 30 Bruxelles 1000 CMS Telefoon: +32 27407655 _hidden_@bosa.fgov.be https://bosa.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347476

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions

BOSA-DGFAP -FORCMS-COPY-120-F03_2

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00

Achat, location de MPF couleurs

Perceel nr.: 1

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

Achat, location de MPF couleurs

Perceel nr.: 2

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

Achat, location de MPF couleurs

Perceel nr.: 3

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

Achat, location de MPF N/B

Perceel nr.: 4

Belgique.

Le présent marché porte sur l’achat, la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et la maintenance d’appareils multifonctions (print-scan-copy-fax), laser ou LED.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007189 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Achat, location de MPF couleurs

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Ricoh Belgium Medialaan 28A Vilvoorde 1800 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

Achat, location de MPF couleurs

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Mimeos Begium SA Chaussée de Louvain 431C Lasne 1380 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 3 Perceel nr.: 3

Achat, location de MPF couleurs

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Mimeos Belgium SA Chaussée de Louvain 431C Lasne 1380 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 4 Perceel nr.: 4

Achat, location de MPF N/B

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 2 2 2 Naam en adres van de contractant: Canon Belgium NV Berkenlaan 3 Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

FOD BOSA DG FAP 0671.516.647_550155 WTC III - Simon Bolivarlaan 30 Brussel 1000 FOR Telefoon: +32 27407655 _hidden_@bosa.fgov.be https://bosa.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347476

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aankoop, de huur (zonder aankoopoptie) met volledige indienststelling en het onderhoud van multifunctionele apparaten

BOSA-DGFAP -FORCMS-COPY-120-F03_2

De onderhavige opdracht betreft de aankoop, de huur (zonder aankoopoptie) met volledige indienststelling en het onderhoud van multifunctionele apparaten (print-scan-copy-fax), laser of LED

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00

Aankoop, huur van MFP's (kleuren)

Perceel nr.: 1

België

De onderhavige opdracht betreft de aankoop, de huur (zonder aankoopoptie) met volledige indienststelling en het onderhoud van multifunctionele apparaten (print-scan-copy-fax), laser of LED

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Aankoop, huur van MFP's (kleuren)

Perceel nr.: 2

België

De onderhavige opdracht betreft de aankoop, de huur (zonder aankoopoptie) met volledige indienststelling en het onderhoud van multifunctionele apparaten (print-scan-copy-fax), laser of LED

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Aankoop, huur van MFP's (kleuren)

Perceel nr.: 3

België

De onderhavige opdracht betreft de aankoop, de huur (zonder aankoopoptie) met volledige indienststelling en het onderhoud van multifunctionele apparaten (print-scan-copy-fax), laser of LED

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Aankoop, huur van MFP's (zwart/wit)

Perceel nr.: 4

België

De onderhavige opdracht betreft de aankoop, de huur (zonder aankoopoptie) met volledige indienststelling en het onderhoud van multifunctionele apparaten (print-scan-copy-fax), laser of LED

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007189 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Aankoop, huur van MFP's (kleuren)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Ricoh Belgium Medialaan, 28A Vilvoorde 1800 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

Aankoop, huur van MFP's (kleuren)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Mimeos Begium SA Chaussée de Louvain, 431C Lasne 1380 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 3 Perceel nr.: 3

Aankoop, huur van MFP's (kleuren)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 6 6 6 Naam en adres van de contractant: Mimeos Belgium SA Chaussée de Louvain, 431C Lasne 1380 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00 Opdracht nr.: 4 Perceel nr.: 4

Aankoop, huur van MFP's (zwart/wit)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-17 Aantal inschrijvingen: 2 2 2 Naam en adres van de contractant: Canon Belgium NV Berkenlaan, 3 Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3600000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15