Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335880-2019 ( Ref: 079083-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de recrutement
Aanbestedende overheid:
Union nationale des mutualités libres 0411.766.483_29410

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79600000
Beschrijving:
Recruteringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Union nationale des mutualités libres 0411.766.483_29410 Route de Lennik 788A Bruxelles 1070 Hélène Daubert Telefoon: +32 478840137 _hidden_@mloz.be http://www.mloz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347484 Union de mutualités

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Recrutement de jeunes talents

MLOZ-2019_014-F03_0

L’accord-cadre a pour objet la prestation de services de recrutement et de sélection avec prestation en tant que consultant, parfois dénommé «Try and Hire». Ces services sont mieux décrits ci-après.

Référence CPV: 79600000-0 (services de recrutement).

Pour différents types de fonctions, effectuer la présélection, formation, suivi de consultants appelés effectuer des prestations chez MLOZ et qui pourront par la suite rejoindre les rangs des employés de l’adjudicateur moyennant des modalités à proposer par les soumissionnaires dans le cadre de la réponse au présent marché.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00

Pour différents types de fonctions, effectuer la présélection, formation, suivi de consultants appelés effectuer des prestations chez MLOZ et qui pourront par la suite rejoindre les rangs des employés de l’adjudicateur moyennant des modalités à proposer par les soumissionnaires dans le cadre de la réponse au présent marché.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Use case: classe de testeurs Weging: 60 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-079083 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Recrutement de jeunes talents

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: IRIS S & E SA Rue du Bosquet 10 Mont-Saint-Guibert 1435 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Recrutement de jeunes talents

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: Planet Talent Frank Van Dyckelaan 7/B Temse 9140 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Recrutement de jeunes talents

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: Talent IT Indiestraat 2 Anvers 2000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de première instance de Bruxelles (section civile) Rue des Quatre Bras 13 Bruxelles 1000 Greffe central/Palais de justice Place Poelaert 1 Bruxelles 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Union nationale des mutualités libres 0411.766.483_29410 Route de Lennik 788A Bruxelles 1070 Hélène Daubert Telefoon: +32 478840137 _hidden_@mloz.be http://www.mloz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347484 Union de mutualités

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Recrutement de jeunes talents

MLOZ-2019_014-F03_0

L’accord-cadre a pour objet la prestation de services de recrutement et de sélection avec prestation en tant que consultant, parfois dénommé «Try and Hire». Ces services sont mieux décrits ci-après.

Référence CPV: 79600000-0 (services de recrutement).

Pour différents types de fonctions, effectuer la présélection, formation, suivi de consultants appelés effectuer des prestations chez MLOZ et qui pourront par la suite rejoindre les rangs des employés de l’adjudicateur moyennant des modalités à proposer par les soumissionnaires dans le cadre de la réponse au présent marché.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00

Pour différents types de fonctions, effectuer la présélection, formation, suivi de consultants appelés effectuer des prestations chez MLOZ et qui pourront par la suite rejoindre les rangs des employés de l’adjudicateur moyennant des modalités à proposer par les soumissionnaires dans le cadre de la réponse au présent marché.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Use case: classe de testeurs Weging: 60 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-079083 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Recrutement de jeunes talents

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: IRIS S & E SA Rue du Bosquet 10 Mont-Saint-Guibert 1435 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Recrutement de jeunes talents

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: Planet Talent Frank Van Dyckelaan 7/B Temse 9140 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Recrutement de jeunes talents

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: Talent IT Indiestraat 2 Anvers 2000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de première instance de Bruxelles (section civile) Rue des Quatre Bras 13 Bruxelles 1000 Greffe central/Palais de justice Place Poelaert 1 Bruxelles 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 0411.766.483_29410 Lenniksebaan 788A Brussel 1070 Hélène Daubert Telefoon: +32 478840137 _hidden_@mloz.be http://www.mloz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347484 Landsbond van ziekenfondsen

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanwerving jong talent

MLOZ-2019_014-F03_0

Dit is een raamovereenkomst over de verlening van diensten voor aanwerving en selectie met prestaties als consultant, soms ook ‘Try & Hire’ genoemd. Deze diensten worden verderop nader omschreven.

CPV-referentie: 79600000-0 (aanwervingsdiensten).

Voor verschillende functietypes instaan voor preselectie, opleiding en opvolging van consultants die in eerste instantie prestaties bij MLOZ doen en die daarna vast aangeworven kunnen worden bij de aanbesteder volgens de voorwaarden die de inschrijvers zullen voorstellen in hun antwoord op deze opdracht.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00

Voor verschillende functietypes instaan voor preselectie, opleiding en opvolging van consultants die in eerste instantie prestaties bij MLOZ doen en die daarna vast aangeworven kunnen worden bij de aanbesteder volgens de voorwaarden die de inschrijvers zullen voorstellen in hun antwoord op deze opdracht.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Use case testerklas Weging: 60 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-079083 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Aanwerving jong talent

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: IRIS S&E SA Mont-Saint-Guibert 1435 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Aanwerving jong talent

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: Planet Talent Temse 9140 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00 Opdracht nr.: 2019_014 Perceel nr.: 1

Aanwerving jong talent

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: Talent IT Antwerpen 2000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3000000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Quatre Brasstraat 13 Brussel 1000 Centraal Griffie/Justitiepaleis Poelaertplein 1 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15