Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335996-2019 ( Ref: 332815-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:02/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecte pour les bâtiments
Aanbestedende overheid:
Patrimo Midden-Vlaanderen vzw 0409.681.478_515051

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71221000, 71242000, 71247000
Beschrijving:
Diensten door architectenbureaus voor gebouwen.
Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming.
Toezicht op bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Patrimo Midden-Vlaanderen vzw 0409.681.478_515051 Martelaarslaan 17 Gent 9000 Telefoon: +32 22462641 _hidden_@cm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347531 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347531

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor architectuurdiensten

Patrimo Midden-Vlaandere-2019_028-F02_0

Voor de renovatie, herinrichting en nieuwbouw van het kantorennetwerk van CM (regio Oost-Vlaanderen) is de opdrachtgever op zoek naar een externe parnter voor architectuurdiensten (raamovereenkomst met 1 partij).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-332815

Formulier kandidatuurstelling was niet zichtbaar en wordt nu als begeleidend document opgeladen.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Patrimo Midden-Vlaanderen vzw 0409.681.478_515051 Martelaarslaan 17 Gent 9000 Telefoon: +32 22462641 _hidden_@cm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347531 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347531

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor architectuurdiensten

Patrimo Midden-Vlaandere-2019_028-F02_0

Voor de renovatie, herinrichting en nieuwbouw van het kantorennetwerk van CM (regio Oost-Vlaanderen) is de opdrachtgever op zoek naar een externe parnter voor architectuurdiensten (raamovereenkomst met 1 partij).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-332815

Formulier kandidatuurstelling was niet zichtbaar en wordt nu als begeleidend document opgeladen.