Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 336184-2019
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:09/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Supervision des travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Elia Asset 0475.028.202_27714

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71247000, 71540000
Beschrijving:
Toezicht op bouwwerkzaamheden.
Coördinatie van bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Myriam Maes Telefoon: +32 25467795 _hidden_@externel.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347521 https://eliagroup.sharepoint.com/:f:/s/EFSS/EFSS/EnBTUunEvGpKkoIn8cAaWuoBEn-0ppFzYbjvq9jqlOqKDA?e=gymQHi

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Coordination de sécurité_2020-2025

Elia Asset-SafetyCoordinationExecution_2020-2025-F05_0

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

Projets dans les régions néerlandophones

Perceel nr.: 1

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

Gunningscriteria Aanvang 2020-06-01 Einde 2025-05-31

1+1 an.

Projets dans les régions francophones

Perceel nr.: 2

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

Gunningscriteria Aanvang 2020-06-01 Einde 2025-05-31

1+1 an.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Les critères sont décrit dans le questionnaire de présélection - Prequalification questionnaire (PQQ) - voir VI.3) pour les détails.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-09 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Le candidat doit demander, compléter et soumettre pour la date de clôture [voir IV.2.2)] le questionnaire de présélection - Prequalification questionnaire (PQQ) avec les données les plus récentes disponibles accompagnées des documents requis. Le candidat doit demander l’accès à la plate-forme Ariba utilisée pour cette phase de prequalification en envoyant un courrier électronique à l’acheteur responsable [voir I.1)] reprenant le nom de l’entité légale, l’adresse, le numéro de TVA, nom + courriel + téléphone de la (les) personne(s) de contact. L’information pour accéder à la plate-forme Ariba sera fournie par retour du courrier électronique dès que possible. Il est conseillé aux candidats de demander cet accès le plus rapidement possible vu que le PQQ est un questionnaire extensif.

Tribunal de commerce Bruxelles

Tout litige concernant la suspension de la procédure d’achat sera tranché par le président du tribunal de commerce, ou, en cas d’annulation par le tribunal de commerce), dans les 2 cas Boulevard de Waterloo 70 - 1000 Bruxelles.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Myriam Maes Telefoon: +32 25467795 _hidden_@externel.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347521 https://eliagroup.sharepoint.com/:f:/s/EFSS/EFSS/EnBTUunEvGpKkoIn8cAaWuoBEn-0ppFzYbjvq9jqlOqKDA?e=gymQHi

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Coordination de sécurité_2020-2025

Elia Asset-SafetyCoordinationExecution_2020-2025-F05_0

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

Projets dans les régions néerlandophones

Perceel nr.: 1

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

Gunningscriteria Aanvang 2020-06-01 Einde 2025-05-31

1+1 an.

Projets dans les régions francophones

Perceel nr.: 2

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

Gunningscriteria Aanvang 2020-06-01 Einde 2025-05-31

1+1 an.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Les critères sont décrit dans le questionnaire de présélection - Prequalification questionnaire (PQQ) - voir VI.3) pour les détails.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-09 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Le candidat doit demander, compléter et soumettre pour la date de clôture [voir IV.2.2)] le questionnaire de présélection - Prequalification questionnaire (PQQ) avec les données les plus récentes disponibles accompagnées des documents requis. Le candidat doit demander l’accès à la plate-forme Ariba utilisée pour cette phase de prequalification en envoyant un courrier électronique à l’acheteur responsable [voir I.1)] reprenant le nom de l’entité légale, l’adresse, le numéro de TVA, nom + courriel + téléphone de la (les) personne(s) de contact. L’information pour accéder à la plate-forme Ariba sera fournie par retour du courrier électronique dès que possible. Il est conseillé aux candidats de demander cet accès le plus rapidement possible vu que le PQQ est un questionnaire extensif.

Tribunal de commerce Bruxelles

Tout litige concernant la suspension de la procédure d’achat sera tranché par le président du tribunal de commerce, ou, en cas d’annulation par le tribunal de commerce), dans les 2 cas Boulevard de Waterloo 70 - 1000 Bruxelles.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Keizerslaan 20 Brussel 1000 Myriam Maes Telefoon: +32 25467795 _hidden_@externel.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347521 https://eliagroup.sharepoint.com/:f:/s/EFSS/EFSS/EnBTUunEvGpKkoIn8cAaWuoBEn-0ppFzYbjvq9jqlOqKDA?e=gymQHi

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Veiligheidscoördinatie_2020-2025

Elia Asset-SafetyCoordinationExecution_2020-2025-F05_0

Contract veiligheidscoördinatie allerlei type werken (zowel bouwkundig, electrotechnisch, [...]).

Nederlandstalige projecten

Perceel nr.: 1

Contract veiligheidscoördinatie allerlei type werken (zowel bouwkundig, electrotechnisch, [...]).

Gunningscriteria Aanvang 2020-06-01 Einde 2025-05-31

1 + 1 jaar.

Franstalige projecten

Perceel nr.: 2

Contract veiligheidscoördinatie allerlei type werken (zowel bouwkundig, electrotechnisch, [...]).

Gunningscriteria Aanvang 2020-06-01 Einde 2025-05-31

1 + 1 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn beschreven in de Vragenlijst Prekwalificatie - Prequalification Questionnaire (PQQ).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-09 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaat moet voor de sluitingsdatum (zie IV.2.2) de Vragenlijst Prekwalificatie - Prequalification Questionnaire (PQQ) aanvragen, vervolledigen en indienen. Aanvragen tot participatie moeten worden gericht aan de verantwoordelijke aankoper (zie I.1) met vermelding van de naam, het adres en btw-nummer van de deelnemende legale entiteit alsook de naam, e-mail en telefoongegevens van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en). Eens een aanvraag wordt ingediend, zal toegang tot het Ariba platform spoedig worden verleend. Kandidaten worden aangeraden om zo spoedig mogelijk toegang tot de prequalificatie aan te vragen, aangezien de PQQ een lijvige questionnaire is waarbij verschillende documenten dienen te worden vervolledigd en verschaft.

Zie VI.4.3) Brussel

Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de Rechtbank van Koophandel, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70, 1000 Brussel.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15