Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 170832
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Open House Specialistische ondersteuning De Opstapper
Aanbestedende overheid:
Gemeente Heerenveen 311539253

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85000000
Beschrijving:
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Heerenveen 311539253 Crackstraat 2 Heerenveen 8441 ES Luc Bosma Telefoon: +31 513617617 _hidden_@heerenveen.nl Fax: +31 513617475 http://www.heerenveen.nl

Open House Specialistische ondersteuning De Opstapper

Open House contstructie Specialistische ondersteuning De Opstapper

Heerenveen

Zie aanmelddocumenten

AFDELING: PROCEDURE

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De inschrijftermijn voor de open house procedure is afgelopen

Rechtbank Noord Nederland Leeuwarden _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/0113c1b37a3654129253ac6071b05f5f/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/170832/documenten/4644321/content

typePublicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten
juridischKader: Het betreft een Open House Constructie
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 205213
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 153219, publicatiedatum: 2018-12-05T14:27:39.631, typePublicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: true