Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 170824
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:TNL
Onderwerp:
Request for Information - Verreikers / Telescopic Handlers
Aanbestedende overheid:
Ministerie van Defensie 27370985

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
42415000, 42415210
Beschrijving:
Vorkheftrucks, voertuigen voor intern transport, trekkers voor gebruik op perrons.
Voertuigen voor intern transport voorzien van laad- en losuitrusting.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Defensie 27370985 Herculeslaan 1 Utrecht 3584 AB Erwin Vodegel Telefoon: +31 620392182 _hidden_@mindef.nl http://www.defensie.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=128162

Request for Information - Verreikers / Telescopic Handlers

DMO/AIP/GGB/07-2019

This Negometrix Tender entails a Request for Information for Telescopic Handlers (lifting capacity 20kN, max lifting height 4 meters and lifting capacity 35kN, max. lifting height 9,5 meters) for the Royal Netherlands Armed Forces

Deze Negometrix tender betreft een Request for Information voor Verreikers (hefvermogen 20 kN, max hefhoogte 4 meter en hefvermogen 35 kN, max hefhoogte 9,5 meter) voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveranciers

Geraamde totale waarde: 8600000.00

Nederland

Deze publicatie betreft een Request for Information (RFI). Defensie heeft de komende jaren behoefte aan verreikers in de uitvoering 20kN hefvermogen met maximale lift van 4 meter ("kleine uitvoering") en de uitvoering 35 kN hefvermogen met een maximale lift van 9,5 meter ("grote uitvoering"). Met deze RFI wil Defensie aan U als potentiële leverancier, vragen of uw product aansluit op de wensen die Defensie stelt. De te ontvangen informatie wordt gebruikt om een gedegen objectieve specificatie te kunnen opstellen als onderdeel van de later te volgen aanbesteding.

Nadere inlichtingen kunt u vinden in de Request for Information welke is gekoppeld aan de Negometrix Tender 128162

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2020-03-16

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie Request for Information

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/1e2f62b645397535cc63cc9fd792f755/action/interested

typePublicatie: Vooraankondiging
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Leveringen
procedure:
kenmerk: 232050
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false