Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 137/2019 - 338545-2019 ( Ref: 322815-2019)
Publicatiedatum:18/07/2019
Uiterste datum:19/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Matériaux de construction ferroviaire et fournitures
Aanbestedende overheid:
Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34946000, 34946100, 34946200, 44470000
Beschrijving:
Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn.
Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn.
Constructie-elementen voor spoorwegen.
Gietijzeren producten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel SA - Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 Telefoon: +32 25254022 _hidden_@infrabel.be Fax: +32 25263943 www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344631

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrepoids ronds en fonte

I-FBA51-29C/0000607120-F05_1

Accord-cadre pour la fourniture de contrepoids ronds en fonte.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-322815 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2019-08-05 14:00 2019-08-19 14:00


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel SA - Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 Telefoon: +32 25254022 _hidden_@infrabel.be Fax: +32 25263943 www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344631

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrepoids ronds en fonte

I-FBA51-29C/0000607120-F05_1

Accord-cadre pour la fourniture de contrepoids ronds en fonte.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-322815 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2019-08-05 14:00 2019-08-19 14:00

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 0869.763.267_25562 Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 Telefoon: +32 25254022 _hidden_@infrabel.be Fax: +32 25263943 www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344631

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ronde tegengewichten in gietijzer

I-FBA51-29C/0000607120-F05_1

Raamovereenkomst voor de levering van ronde tegengewichten in gietijzer

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-322815 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-05 14:00 2019-08-19 14:00