Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 339909-2019 ( Ref: 318530-2019)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:03/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Produits alimentaires et produits secs divers
Aanbestedende overheid:
Province de Liège — Collège provincial 0207.725.104_568799

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
15890000
Beschrijving:
Diverse voedingsmiddelen en droge waren.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège - Collège provincial 0207.725.104_568799 Rue Georges Clémenceau 15 Liège 4000 Conseil juridique et gestion de la centrale d'achat Telefoon: +32 42792132 _hidden_@provincedeliege.be Fax: +32 42792101 http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345718

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Acquisition de denrées alimentaires dites «sèches» pour les besoins des services et établissements provinciaux - marché stock de 1 an

Prov Lg - DGT - MP-2019-06746-F02_0

Acquisition de denrées alimentaires dites «sèches» pour les besoins des services et établissements provinciaux - marché stock de 1 an.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-318530

Informations complémentaires concernant les principaux établissements concernés.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège - Collège provincial 0207.725.104_568799 Rue Georges Clémenceau 15 Liège 4000 Conseil juridique et gestion de la centrale d'achat Telefoon: +32 42792132 _hidden_@provincedeliege.be Fax: +32 42792101 http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345718

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Acquisition de denrées alimentaires dites «sèches» pour les besoins des services et établissements provinciaux - marché stock de 1 an

Prov Lg - DGT - MP-2019-06746-F02_0

Acquisition de denrées alimentaires dites «sèches» pour les besoins des services et établissements provinciaux - marché stock de 1 an.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-318530

Informations complémentaires concernant les principaux établissements concernés.