Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 340296-2019
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:05/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de conseil en recherche et développement
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij 0887.290.276_16780

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
73200000
Beschrijving:
Advies inzake onderzoek en ontwikkeling.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Milieumaatschappij 0887.290.276_16780 Dr De Moorstraat 24-26 Aalst 9300 Sven Verbeke _hidden_@vmm.be http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347860 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347860 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L2019S0004X-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste.

VMM-L2019S0004X-F02_0

Het voorwerp van deze opdracht betreft de uitwerking van een reactief of operationeel afwegingskader voor de prioritering van watergebruiken bij waterschaarste. Dit afwegingskader is de basis om net vóór of tijdens een waterschaarste- en droogteperiode weloverwogen en gedragen beslissingen te nemen die rekening houden met de verschillende gevolgen. De Vlaamse Overheid streeft naar een algemeen generiek afwegingskader dat regiospecifiek kan toegepast worden om bij (dreigende) watertekorten tot een prioritering van watergebruiken over te gaan. Dit is niet eenvoudig en vergt heel wat overleg met de verschillende actoren.

Deze opdracht omvat:

- het uitwerken van een generiek onderbouwd afwegingskader voor prioritair watergebruik in de aanloop naar en tijdens een droogte- en waterschaarsteperiode, en het gebiedsspecifiek toetsen van het afwegingskader

- het uitwerken van en voorzien in het belanghebbendenmanagement om tot een zo maximaal mogelijk gedragen afwegingskader te komen.

Het voorwerp van deze opdracht betreft de uitwerking van een reactief of operationeel afwegingskader voor de prioritering van watergebruiken bij waterschaarste. Dit afwegingskader is de basis om net vóór of tijdens een waterschaarste- en droogteperiode weloverwogen en gedragen beslissingen te nemen die rekening houden met de verschillende gevolgen. De Vlaamse Overheid streeft naar een algemeen generiek afwegingskader dat regiospecifiek kan toegepast worden om bij (dreigende) watertekorten tot een prioritering van watergebruiken over te gaan. Dit is niet eenvoudig en vergt heel wat overleg met de verschillende actoren.

Deze opdracht omvat:

- het uitwerken van een generiek onderbouwd afwegingskader voor prioritair watergebruik in de aanloop naar en tijdens een droogte- en waterschaarsteperiode, en het gebiedsspecifiek toetsen van het afwegingskader

- het uitwerken van en voorzien in het belanghebbendenmanagement om tot een zo maximaal mogelijk gedragen afwegingskader te komen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Zie bestek.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-05 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-05 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1000 Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1000 Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Milieumaatschappij 0887.290.276_16780 Dr De Moorstraat 24-26 Aalst 9300 Sven Verbeke _hidden_@vmm.be http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347860 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347860 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L2019S0004X-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste.

VMM-L2019S0004X-F02_0

Het voorwerp van deze opdracht betreft de uitwerking van een reactief of operationeel afwegingskader voor de prioritering van watergebruiken bij waterschaarste. Dit afwegingskader is de basis om net vóór of tijdens een waterschaarste- en droogteperiode weloverwogen en gedragen beslissingen te nemen die rekening houden met de verschillende gevolgen. De Vlaamse Overheid streeft naar een algemeen generiek afwegingskader dat regiospecifiek kan toegepast worden om bij (dreigende) watertekorten tot een prioritering van watergebruiken over te gaan. Dit is niet eenvoudig en vergt heel wat overleg met de verschillende actoren.

Deze opdracht omvat:

- het uitwerken van een generiek onderbouwd afwegingskader voor prioritair watergebruik in de aanloop naar en tijdens een droogte- en waterschaarsteperiode, en het gebiedsspecifiek toetsen van het afwegingskader

- het uitwerken van en voorzien in het belanghebbendenmanagement om tot een zo maximaal mogelijk gedragen afwegingskader te komen.

Het voorwerp van deze opdracht betreft de uitwerking van een reactief of operationeel afwegingskader voor de prioritering van watergebruiken bij waterschaarste. Dit afwegingskader is de basis om net vóór of tijdens een waterschaarste- en droogteperiode weloverwogen en gedragen beslissingen te nemen die rekening houden met de verschillende gevolgen. De Vlaamse Overheid streeft naar een algemeen generiek afwegingskader dat regiospecifiek kan toegepast worden om bij (dreigende) watertekorten tot een prioritering van watergebruiken over te gaan. Dit is niet eenvoudig en vergt heel wat overleg met de verschillende actoren.

Deze opdracht omvat:

- het uitwerken van een generiek onderbouwd afwegingskader voor prioritair watergebruik in de aanloop naar en tijdens een droogte- en waterschaarsteperiode, en het gebiedsspecifiek toetsen van het afwegingskader

- het uitwerken van en voorzien in het belanghebbendenmanagement om tot een zo maximaal mogelijk gedragen afwegingskader te komen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Zie bestek.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-05 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-05 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1000 Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1000 Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18