Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 340308-2019
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:16/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
Aanbestedende overheid:
CRP Les Marronniers 0258.896.364_28561

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CRP Les Marronniers 0258.896.364_28561 94 rue Despars Tournai 7500 Monsieur Emile Mossay, directeur des infrastructures Telefoon: +32 69880570 _hidden_@marronniers.be www.marronniers.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347808 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347808 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CRP+Les+Marronniers-CSC+19%2F01%2FST-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ramassage des immondices

CRP Les Marronniers-CSC 19/01/ST-F02_0

Ramassage des immondices.

CRP Les Marronniers, rue Despars, 94 à 7500 Tournai.

Ramassage des immondices.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Voir cahier spécial des charges.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal Tournai Tournai Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CRP Les Marronniers 0258.896.364_28561 94 rue Despars Tournai 7500 Monsieur Emile Mossay, directeur des infrastructures Telefoon: +32 69880570 _hidden_@marronniers.be www.marronniers.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347808 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347808 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CRP+Les+Marronniers-CSC+19%2F01%2FST-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ramassage des immondices

CRP Les Marronniers-CSC 19/01/ST-F02_0

Ramassage des immondices.

CRP Les Marronniers, rue Despars, 94 à 7500 Tournai.

Ramassage des immondices.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Voir cahier spécial des charges.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal Tournai Tournai Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17