Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 340793-2019 ( Ref: 287416-2019)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:23/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services informatiques professionnels
Aanbestedende overheid:
CHR de la Citadelle CHR

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72590000
Beschrijving:
Professionele dienstverlening in verband met computers.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CHR de la Citadelle CHR Boulevard du 12e de Ligne 1 Liège 4000 Mme Patanella Nadia Telefoon: +32 43218634 _hidden_@chrcitadelle.be www.chrcitadelle.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Prestations informatiques - applicatif

NPA19004

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-287416

Publication des réponses aux questions reçues relativement au marché.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CHR de la Citadelle CHR Boulevard du 12e de Ligne 1 Liège 4000 Mme Patanella Nadia Telefoon: +32 43218634 _hidden_@chrcitadelle.be www.chrcitadelle.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Prestations informatiques - applicatif

NPA19004

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-287416

Publication des réponses aux questions reçues relativement au marché.