Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 340813-2019 ( Ref: 282820-2019)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services postaux et services de courrier
Aanbestedende overheid:
Antwerpen 0207.500.123_22847

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
64100000
Beschrijving:
Post- en koeriersdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen 0207.500.123_22847 Grote Markt 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 33382770 _hidden_@stad.antwerpen.be http://www.ondernemeninantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344556

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor uitgaande post

Antwerpen-GAC_2018_00627-F02_1

Raamovereenkomst voor uitgaande post.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-282820

Nieuwe versie bestek (prijsherzieningen aangepast), nieuwe versie inventaris (fout aantal aangepast) en lijst met vragen en antwoord toegevoegd.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen 0207.500.123_22847 Grote Markt 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 33382770 _hidden_@stad.antwerpen.be http://www.ondernemeninantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344556

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor uitgaande post

Antwerpen-GAC_2018_00627-F02_1

Raamovereenkomst voor uitgaande post.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-282820

Nieuwe versie bestek (prijsherzieningen aangepast), nieuwe versie inventaris (fout aantal aangepast) en lijst met vragen en antwoord toegevoegd.