Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 341201-2019 ( Ref: 053977-2019)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Nettoyage et traitement du sol
Aanbestedende overheid:
Havenbedrijf Antwerpen HA

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000, 90522400
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.
Reiniging en behandeling van grond.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Havenbedrijf Antwerpen HA Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerp.com www.portofantwerp.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bodemsanering op een terrein aan de Scheldelaan te Antwerpen

B10698bis

Zie II.2.4).

Haven van Antwerpen

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van bodemsaneringswerken. Het gaat om een uitgraving tot ca. 2 m-mv van verontreinigde grond, het transport en de thermische verwerking van de verontreinigde grond en aanvulling met propere grond. Indien noodzakelijk maakt ook een bemaling en zuivering van verontreinigd bemalingswater deel uit van de opdracht.

Vereiste opties (niet gespecificeerd).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-053977 Opdracht nr.: B10698bis

Bodemsanering op een terrein aan de Scheldelaan te Antwerpen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-16

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Wijze van indienen - e-procurement.

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail.

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de 2 e ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

- ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

- op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

- op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

- selecteer uw land en klik op 'Volgende',

- doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

- in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

- zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Raad van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Havenbedrijf Antwerpen HA Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerp.com www.portofantwerp.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bodemsanering op een terrein aan de Scheldelaan te Antwerpen

B10698bis

Zie II.2.4).

Haven van Antwerpen

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van bodemsaneringswerken. Het gaat om een uitgraving tot ca. 2 m-mv van verontreinigde grond, het transport en de thermische verwerking van de verontreinigde grond en aanvulling met propere grond. Indien noodzakelijk maakt ook een bemaling en zuivering van verontreinigd bemalingswater deel uit van de opdracht.

Vereiste opties (niet gespecificeerd).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-053977 Opdracht nr.: B10698bis

Bodemsanering op een terrein aan de Scheldelaan te Antwerpen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-16

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Wijze van indienen - e-procurement.

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail.

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de 2 e ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

- ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

- op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

- op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

- selecteer uw land en klik op 'Volgende',

- doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

- in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

- zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Raad van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18