Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 341323-2019 ( Ref: 111550-2019)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:AT
Onderwerp:
Système de détection d'explosifs
Aanbestedende overheid:
International Centre for Migration Policy Development

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
38546000
Beschrijving:
Explosievendetectiesysteem.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

International Centre for Migration Policy Development Vienna Leandro Chaar Ferreira _hidden_@icmpd.org https://www.icmpd.org/work-for-us/procurement/current-procurement-notices-calls-for-proposals/supply-of-explosive-detectors-lebanon/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Supply of Explosive Detector to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

ICMPD/19.015/SUP/BMS/EXD/LEB

Supply of explosive detector to reinforcing aviation security at Rafic Hariri international airport

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

Lebanon.

- 13 units of portable explosive particle detector,

- 7 units of handheld explosive vapor detector.

Gunningscriteria

ICSP/2018/398-178

Value (II.1.7) includes VAT.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-111550

Supply of Explosive Detector to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-09 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Medilab SAL Beirut Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

International Centre for Migration Policy Development Vienna Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

International Centre for Migration Policy Development Vienna Leandro Chaar Ferreira _hidden_@icmpd.org https://www.icmpd.org/work-for-us/procurement/current-procurement-notices-calls-for-proposals/supply-of-explosive-detectors-lebanon/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Supply of Explosive Detector to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

ICMPD/19.015/SUP/BMS/EXD/LEB

Supply of explosive detector to reinforcing aviation security at Rafic Hariri international airport

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

Lebanon.

- 13 units of portable explosive particle detector,

- 7 units of handheld explosive vapor detector.

Gunningscriteria

ICSP/2018/398-178

Value (II.1.7) includes VAT.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-111550

Supply of Explosive Detector to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-09 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Medilab SAL Beirut Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

International Centre for Migration Policy Development Vienna Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16