Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 341324-2019 ( Ref: 111551-2019)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:AT
Onderwerp:
Services de neutralisation des bombes
Aanbestedende overheid:
International Centre for Migration Policy Development

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
38546100, 90523200
Beschrijving:
Bomdetectoren.
Ontmijningsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

International Centre for Migration Policy Development Vienna Leandro Chaar Ferreira _hidden_@icmpd.org https://www.icmpd.org/work-with-us/procurement/contract-award-notices/contract-award-notices-2019/supply-of-bomb-disposal-robot-with-disruptor-lebanon/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Supply of Bomb Disposal Robot to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

ICMPD/19.014/SUP/BMS/BDR/LEB

Supply of Bomb Disposal Robot to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

Lebanon

1 Unit of Bomb disposal robot with disruptor.

Gunningscriteria

ICSP/2018/398-178

Price includes VAT

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-111551

Supply of Bomb Disposal Robot to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-09 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Intertech Group Beirut Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

International Centre for Migration Policy Development Vienna Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

International Centre for Migration Policy Development Vienna Leandro Chaar Ferreira _hidden_@icmpd.org https://www.icmpd.org/work-with-us/procurement/contract-award-notices/contract-award-notices-2019/supply-of-bomb-disposal-robot-with-disruptor-lebanon/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Supply of Bomb Disposal Robot to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

ICMPD/19.014/SUP/BMS/BDR/LEB

Supply of Bomb Disposal Robot to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

Lebanon

1 Unit of Bomb disposal robot with disruptor.

Gunningscriteria

ICSP/2018/398-178

Price includes VAT

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-111551

Supply of Bomb Disposal Robot to Reinforcing Aviation Security at Rafic Hariri International Airport

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-09 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Intertech Group Beirut Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

International Centre for Migration Policy Development Vienna Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16