Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 139/2019 - 343464-2019 ( Ref: 336184-2019)
Publicatiedatum:22/07/2019
Uiterste datum:26/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Supervision des travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Elia Asset 0475.028.202_27714

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71247000, 71540000
Beschrijving:
Toezicht op bouwwerkzaamheden.
Coördinatie van bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Myriam Maes Telefoon: +32 25467795 _hidden_@externel.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347521

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Coordination de sécurité_2020-2025

Elia Asset-SafetyCoordinationExecution_2020-2025-F05_1

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-336184 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2019-08-09 12:00 2019-08-26 12:00

La date de fin d'inscription a été changée du 9.8.2019 au 26.8.2019.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Myriam Maes Telefoon: +32 25467795 _hidden_@externel.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347521

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Coordination de sécurité_2020-2025

Elia Asset-SafetyCoordinationExecution_2020-2025-F05_1

Contrat pour la coordination de sécurité pour different type de travaux (génie civile, électrotechnique, …).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-336184 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2019-08-09 12:00 2019-08-26 12:00

La date de fin d'inscription a été changée du 9.8.2019 au 26.8.2019.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Keizerslaan 20 Brussel 1000 Myriam Maes Telefoon: +32 25467795 _hidden_@externel.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347521

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Veiligheidscoördinatie_2020-2025

Elia Asset-SafetyCoordinationExecution_2020-2025-F05_1

Contract veiligheidscoördinatie allerlei type werken (zowel bouwkundig, electrotechnisch,...)

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-336184 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-09 12:00 2019-08-26 12:00

Einddatum inschrijving gewijzigd van 9.8.2019 naar 26.8.2019.